Při objednávce vždy označte způsob dopravy, jen zadání adresy balíkovny nebo místa uložení nestačí. Děkujeme.
VÝROBA

Instalace bazénů


Jak začít stavět bazén

Plastové bazény GOOL
 

Stavební postup a instalace bazénu

Plánujete a chystáte si pořídit bazén a rádi byste zvládli co největší část prací sami? Přečtěte si naše rady nebo se na nás obraťte, pokud budete mít jakékoliv otázky, nejasnosti, týkající se postupu stavby, technologií, nebo výběru vhodných součástí.
Rádi vám s celým projektem pomůžeme.

Plastový bazén se montuje u zákazníka na předem připravenou armovanou betonovou desku o tloušťce 15-25 cm. Bazény musí být zapuštěny a obsypány betonem nebo obezděny. Před zapuštěním se boky bazénu obalí izolací tak, že do polí mezi výstužná žebra bazénu je vkládán polystyren tl.30mm. Bazénové skelety jsou převáženy vcelku
k zákazníkovi.

 

Umístění bazénu

Pokud je to možné, snažte se vybrat nezastíněný pozemek, chráněný před větrem.
Terén musí být rostlý, ne navážka. Před konečným rozhodnutím musíme brát v úvahu, zda není v místě instalace spodní nebo povrchová voda. Důležité je vybrat i správné místo pro filtr a technologii.
Jelikož je každý bazén jiný, níže uvedené rady jsou spíše informativní. Nebudeme Vás zatěžovat univerzálními radami.
K bazénu od nás dostanete zdarma výkresovou a stavební dokumentaci, zpracovanou přímo pro konkrétní bazén. Zdarma vám provedeme zaměření na místě realizace.

  Bazény GOOL

Jak postupovat při výstavbě bazénu

Stavební postup a instalace bazénu

 

Příprava jámy

Rozměr vyhloubené jámy pro bazén musí byt větší než je půdorysný rozměr bazénu. 
► Varianta 1: bazénový skelet bude usazován vcelku, již svařený
Jámu je třeba vyhloubit na všech stranách větší min. o 25 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 50 cm větší než rozměr bazénového skeletu
► Varianta 2: bazénový skelet bude svařen v jámě
V tomto případě musí být vyhloubená jáma na každé straně větší min. o 50 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 100 cm větší než rozměr skeletu
► Hloubka jámy
Je dána součtem výšky bazénu a síly základní betonové desky 
► Základní betonová deska
Dno bazénu bude zabetonováno s ohledem na hladký povrch betonu, který je nutné udržet ve vodorovné poloze s tolerancí +0,5 cm. Sílu betonové desky, případně počet armování musí opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15 - 25 cm alespoň s jednou armovací sítí, která musí být uzemněná


Doprava a usazení bazénu

► Pokud to podmínky dovolí, jsme schopni bazén až do rozměru 3,5 x 7 m zkompletovat již ve výrobní hale. Poté se přepraví na místo v celku a složí na připravené místo do jámy jeřábem nebo ručně s dostatečným počtem osob. Tím se podstatně sníží čas strávený při montáži
► Před uložením bazénového skeletu do výkopu je potřeba připravit základovou desku
a vlastní skelet pro uložení
► Aby se předešlo případnému poškození bazénového dna, očistí se základová deska
od všech hrubých částic, nerovností, případně ostrých hran
► Na zatvrdlou betonovou desku se uloží podkladova tkanina - geotextilie. Tepelnou izolaci vkládáme na stěny bazénu mezi výztužná žebra. Bazén, který se vkládá do jámy již svařený, je pro snazší manipulaci vhodnější zaizolovat před vložením do jámy
► Po usazení bazénu následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie
Umístění technologie
Filtrační zařízení je možné umístit do sklepa, technické místnosti, garáže, plastového nebo zděného boxu a nebo do šachty. Vzdálenost mezi bazénem a filtračním zařízením by neměla přesahovat 5m. Velikost šachty a prostor pro technologii bazénu se odvíjí od množství komponentů, které by měli být pro bazén nainstalovány ► ► ►

  Jak postupovat při výstavbě bazénu

Stavební postup a instalace bazénu

 

Obetonování bazénu

► V průběhu celé operace dbáme na čistotu a pečlivost, abychom zbytečně nepoškodili povrch bazénového skeletu
► Obetonování stěn provádíme v tloušťce min 20-25cm. K zabetonování použijeme tzv. suchý beton. V případě, že je bazén budován na nestabilním, svažitém, či jinak nevyhovujícím pozemku, určí šířku a skladbu opěrných konstrukcí stavební odborník
► Před začátkem betonáže zapažíme horní okraj bazénu, přičemž dbáme na zachování stejných rozměrů u dna i u horního okraje bazénu. Je-li součástí bazénu vestavěné schodiště (zejména vnější), zajistíme podložením jeho vrchní hranu do stejné roviny
s vrchní hranou bazénu
► Nyní napustíme do bazénu 30 cm vody a obsypeme bazén betonovou směsí max. do výšky vodní hladiny. Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny.
Zvláštní pozornost věnujeme podbetonování stupňů bazénového schodiště a veškerých prvků technologie bazénu (např. skimmer, protiproud, světlo,...). Dále zvýšíme hladinu vody o dalších 30 cm a opět dosypeme betonem. Tímto způsobem pokračujeme až k úplnému obetonování s tím, že betonáž bazénu hloubky 1,2m rozdělíme do dvou a hloubky 1,5 m do tří po sobě jdoucích dnů
► Je-li bazén vybaven žebříkem, usadíme při betonáži horního obvodu bazénu kotvící plastová nebo nerezová pouzdra
► Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Doporučujeme, aby okolní terén byl o minimálně 10 cm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oceníte při údržbě okolí bazénu, např. při sekání trávy
► Plastovou šachtu na filtraci, protiproud doporučujeme obetonovat v síle min. 10-15cm
V případě pozdější montáže bazénového zastřešení musíme připojovací dózy bazénových světel umístit mimo dráhu kolejnic
► Betonová směs musí být jen mírně vlhká, povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozími spojily

Montáž bazénové technologie

Poradíme Vám s výběrem kvalitní, odpovídající filtrace a technologie k Vašemu bazénu. Navrhneme její vhodné umístění, myslíme na zajištění kvalitní hydrauliky a cirkulace, nabídneme Vám úpravny vody, doporučíme různé způsoby ohřevu a provedeme kontrolní spuštění bazénové technologie před zabudováním ► ► ►

► Kvalitně
► Rychle
► Ekonomiky
► Spolehlivě

Kontaktujte nás

Rádi Vám poradíme a zodpovíme dotazy při osobní návštěvě v naší firmě nebo u Vás 
Kontaktujte nás na bazény a bazénové příslušenství +420 603 158 574

 info@olivaj.cz

 

 

 

Plastové bazény GOOL