Při objednávce vždy označte způsob dopravy, jen zadání adresy balíkovny nebo místa uložení nestačí. Děkujeme.
VÝROBA

Zpětný odběr elektro zařízení

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý elektro  spotřebič k likvidaci a k dalšímu využití.

► Symbol přeškrtnuté popelnice, který naleznete na výrobku, informuje, že toto elektrozařízení (baterie) nepatří do komunálního odpadu, ale k recyklaci. Zpětný odběr elektrozařízeníJsou tak označena všechna elektrozařízení a baterie, která se uvádí na trh Evropské únie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití.

► Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.

► Ve spolupráci se společností REMA tak můžete na všech prodejních místech využít vrácení vysloužilého elektrospotřebiče ZDARMA.