Vzduchování jezírka

Vzduchování a prokysličení jezírka 

Vzduchovací kompresory - dmychadla prokysličují vodu v zahradním, koupacím jezírku a filtru. Doporučujeme 10 - 30 litrů/ min. vzduchu na 10m3 vody v jezírku. Voda musí v jezírku neustále proudit tak, aby volně procházela mezi vodními rostlinami, které se tak průběžně čistí a zároveň filtrují samotnou vodu. Drobné nečistoty pak vodní mikroorganismy rozloží na základní prvky, které slouží jako potrava pro rostliny. Pro odpovídající čistotu je nezbytné vzduchování a vysoký obsah kyslíku ve vodě. Pokud je ho málo, samočisticí proces se omezí, nebo docela zastaví.

Proč je kyslík v jezírku tak důležitý?

Přítomnost kyslíku ve vodě je důležitý pro ryby a pro život a činnost nitrifikačních bakterií, které se podílí na odbourávání organických sloučenin v jezírkové vodě. Přes den je obsah kyslíku ve vodě nejvyšší díky řasám a rostlinám a naopak  v noci, rostliny produkují oxid uhličitý a hladina kyslíku se snižuje. Odumíráním řas, rostlin a hnilobnými procesy dochází rovněž  ke kolísání kyslíku v jezírkové vodě.