Vážení zákazníci, z důvodu dovolené 20. 7. - 28. 7. 2024 budou objednávky vytvořené od 19. 7. - 28. 7. 2024 odeslány 29 .7 .2024. Děkujeme za pochopení.
VÝROBA

Obchodní podmínky

Upozornění na změny a opatření ve firmě Bazény Josef Oliva

  Vážení zákazníci,
vzhledem k současné situaci a v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky Vás chceme informovat o dočasných změnách ve firmě a v systému prodeje. Žádáme Vás o zvýšenou ohleduplnost a prosíme Vás o pochopení našich opatření. Více informaci ZDE
Děkujeme za pochopení a držíme Vám i sobě palce!Upozornění na změny a opatření ve firmě GOOL s.r.o.


Datum změny a platnost od: 1.1.2022
Název domény internetového obchodu: https:// www.gool.cz
Provozovatel internetového obchodu: Josef Oliva
Kontaktní adresa: Radní 11, 507 03 Vysoké Veselí
Zodpovědná osoba: Josef Oliva
IČO: 72909781, DIČ: CZ6107051247
Číslo účtu a bankovní spojení: 184099577/0300
Mobil: +420 603 158 574
E-mail: info@olivaj.cz
Provozní doba: Pondělí až Pátek 7:00 - 16:30 hod.

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).
2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je zde k dispozici.
3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil
s Reklamačním řádem, Ochranou osobních údajů a těmito Obchodními podmínkami, a že ze vším souhlasí.
2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou. Po odeslání objednávky prodávající první e-mailovou zprávou automaticky informuje kupujícího na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje a eviduje v systému. Tato první zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že prodávající obdržel jeho objednávku. Znění první e-mailové zprávy je: „Vaše objednávka se vyřizuje a o dalším průběhu Vás budeme informovat“. První zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
V následujících hodinách (dnech) obdrží kupující druhou e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Znění druhé zprávy je: „Stav Vaší objednávky byl změněn na stav: Zpracovává se“. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až druhá e-mailová zpráva, ve které prodávající potvrdí objednávku kupujícímu.
Prodávající po vyskladnění a předání zboží přepravci, informuje kupujícího třetí e-mailovou zprávou o odeslání zásilky. Znění třetí e-mailové zprávy je: „Stav Vaší objednávky byl změněn na stav: „Odeslána“ nebo „Vyřízena“.
3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a termínu dodání) požádat kupujícího
o dodatečné potvrzení objednávky nebo upřesnění (například písemně či telefonicky).
4. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.
5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího. Před odesláním objednávky je potřeba seznámit se a odsouhlasit Obchodní podmínky a Ochranu osobních údajů. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího, či přepravce, po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
7. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto prodejci.

III. Expedice, převzetí, typy přepravy zboží a platby za přepravu zboží
1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2–3 pracovní dny. Ve výjimečných případech (pokud zboží není skladem) může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu nebo paragon, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura, paragon.
2. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu kupujícího, a to v rámci celé České Republiky. Zboží na Slovensko nezasíláme. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky (viz. níže bod III).
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
5. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto je nutné před podpisem pečlivě zkontrolovat obal a samotné zboží. U zásilky označené nálepkou křehké je povinností zákazníka zboží před přepravcem zkontrolovat a v případě, že je zboží rozbité, sepsat s přepravcem protokol o poškození zboží. V opačném případě nebude možné reklamaci poškozeného zboží uznat a vyřídit.
6. Společnost Bazény Josef Oliva si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží na výdejním místě – prodejně v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.
Zakoupené zboží je podle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:
Balíková přeprava
Objednané zboží je zabaleno a předáno přepravci společně s příslušnými dokumenty (daňovým dokladem – fakturou, návodem k použití atd.). Balíky jsou přepravovány následujícími přepravci:
- ČESKÁ POŠTA, s. p
Náklady na přepravné za balíkovou přepravu Česká republika  bazény, jezirka, cističky 
ČESKÁ POŠTA, s. p. / Balík do ruky / Max. váha zboží 30kg
- Objednávka zboží o váze od 1 kg do 30kg, max. do 200cm délky  - cena poštovného je 180,- Kč
   Při platbě na dobírku účtujeme doběrečné 36,- Kč.
ČESKÁ POŠTA, s. p. / Balík na poštu / Max. váha zboží 30 kg
- Objednávka zboží o váze od 1 kg do 30 kg, max. do 200cm délky - cena dopravného je 180,- Kč
  Při platbě na dobírku účtujeme doběrečné 36,- Kč.

BALÍKOVNA / Max. váha zboží 15 kg

- Objednávka zboží o váze do 15 kg, max. rozměry zásilky 70 x 50 x50 cm - cena dopravného je 65,- Kč

  cena včetně dobírky je 85,- Kč

  Převoz bazénů, ČOV, septiků, filtrů, jímek – cena je dohodou
  Rychlost doručení je maximálně do 3 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet.
Osobní převzetí v prodejně prodávajícího
Objednané zboží může kupující osobně převzít a vyzvednout v naší kamenné prodejně v Buvova 60, 507 03 Vysoké Veselí a to bez poplatku.
V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do šesti pracovních dnů od vyzvání prodejnou prodávajícího (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy), považuje se objednávka zboží za zrušenou.

Po objednání zboží Vám bude doručeno e-mailem a telefonicky potvrzení objednávky, včetně navrhnuté částky za přepravu a s údaji potřebnými pro platbu
(číslo účtu, celková částka vč. dopravy, variabilní symbol). Jakmile bude platba připsána na náš účet vč. dohodnuté ceny za dopravu, bude zboží expedováno.
- Rychlost doručení je maximálně do 4 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet.
- Doprava zdarma, podmíněná výší nákupu, nebo u zboží s dopravou zdarma v České republice.


Zboží vyloučené z dopravy pro Českou
Dopravu z důvodu nebezpečí poškození nezajišťujeme pro následující zboží:
žárovky k UV zářičům, křemíkové trubice, solární kolektory (zákazník si musí zajistit vlastní dopravu na vlastní náklady nebo osobní odběr).
Komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží.
Dopravu zboží dle seznamu úmluvy ADR zajišťuje pouze přepravce TOPTRANS EU, a.s.
U vybraných produktů, například z důvodu velké hmotnosti nebo objemnosti zboží, je stanoveno dopravné individuální (např. trubky, tyče, navíjecí zařízení, písek).
Informaci, kterých výrobků se individuální dopravné týká, naleznete vždy v popisu u konkrétního zboží nebo výrobku.

IV. Expediční lhůty a statusy pro dobu dodání
Po otevření detailu produktu naleznete „Dobu dodání“, pro kterou používáme následující statusy:
- Dočasně nedostupné: zboží není na skladě v sídle firmy ve Vysokém Veselí ani v externím skladě.
- Odeslání do 24 hodin: takto označené výrobky jsou skladem v sídle naší firmy ve Vysokém Veselí. Odeslání proběhne v pracovní dny, nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky.
- Odeslání do 48 hodin: takto označené výrobky jsou skladem v sídle naší firmy ve Vysokém Veselí. Odeslání proběhne v pracovní dny, nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky.
- Externí sklad – dodání do 5 až 10 dnů: takto označené zboží máme v externím skladě. Odeslání probíhá obvykle do 5 až 10 pracovních dnů.
- Po zkompletování: dodání do 40 dnů, 30 dnů a 20 dnů. Tento status naleznete převážně u naší plastové výroby. Před expedicí je potřeba výrobek zkompletovat (např. připravit vstupy a výstupy, propojit technologii nebo vyrobit na objednávku). Odeslání probíhá zpravidla do 20 až 40 pracovních dnů. Přesný termín dodání Vám vždy předem upřesníme telefonicky
a e-mailem před přijetím objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

V. Platební podmínky a cena zboží
1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
3. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení druhým e-mailem. Znění druhé zprávy je „Stav Vaší objednávky byl změněn na stav: Zpracovává se“
(viz. bod II).
4. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Způsoby plateb:
- platba v hotovosti při převzetí zboží na adrese prodávajícího

- Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet

- Bezhotovostně online platební kartou nebo online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu ComGate.Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments,a.s.,  která

  poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu uvedené společnosti. My k 

  těmto údajům nemáme přístup.  Podrobnosti naleznete přímo na stránkách www.comgate.cz. Návody na platbu naleznete na těchto odkazech: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou nebo https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody.

- platba dobírkou je uhrazena hotově po převzetí zboží kurýrem při dopravě prodávajícím.
- platba předem bankovním převodem na účet: , ČSOB. Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu zálohovou fakturu, nebo v potvrzení objednávky sdělí údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a teprve po připsání     platby na účet prodávajícího bude zboží odesláno kupujícímu.
5. Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).
6. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
7. Instalace, montáž a manipulace se zbožím mimo vozidlo u kupujícího nejsou součástí kupní smlouvy (není-li písemně dohodnuto jinak, např.: prodávající zajistí potřebný počet osob na složení zboží nebo výrobku a to na vlastní náklady v případě zboží nad 50 kg).
8. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
11. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu společně se zbožím nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
12. V případě, že některý z dokladů, certifikát nebo obsáhlejší návod není součástí zásilky, zašle prodávající chybějící doklad na vyžádání obratem e-mailem kupujícímu.
12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
13. Uvedené ceny zboží jsou vč. DPH a recyklačního poplatku tzv. PHE u elektro výrobků, kromě nákladů na doručení zboží.

VI. Informace o zboží
1. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, někdy se však mohou lišit (dle dostupnosti ve velkoobchodu).
2. Karty zboží - výrobků na stránkách obchodu podávají základní informace o zboží jako: popis zboží a technické parametry.
3. Prodávající zpřístupňuje návody u zboží k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi. Návody k použití nabízených produktů jsou uvedené a připravené ke stažení na kartách výrobků na webových stránkách nebo na vyžádání u prodávajícího.
4. Návody k použití a údržby výrobku a o případném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití či údržby, jakož i o rizikách souvisejících s poskytovanou službou jsou
v českém jazyce.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil
s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval, a to písemnou formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího nebo e-mailem info@olivaj.cz.
4. Po přijetí oznámení od kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, zašle prodávající obratem potvrzení o přijetí tohoto oznámení a to e-mailem.
5. Odstoupení od kupní smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
6. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, čisté, nejlépe v původním obalu,
s kompletní dokumentací, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
8. Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
9. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby bezhotovostně – převodem na účet určený kupujícím do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.
10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
11. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
12. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb
v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
13. Možnost vrácení výrobku ve lhůtě 14 dnů se se vztahuje pouze na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy
v rámci své podnikatelské činnosti, tento nárok ze zákona nevzniká a není možnost vrátit výrobek ve lhůtě 14 dnů.

VIII. Reklamační řád
Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Bazény Josef Oliva. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího v internetovém obchodu (e-shopu).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Práva a povinnosti z vadného plnění
Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu, údržbu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a následná reklamace bude zamítnuta.
Jakost při převzetí
1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, jakost, nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou 
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití a údržbě, v důsledku přepravy
a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, mechanickým poškozením zboží, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. zaplavení, přechlorování, oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, používáním zboží ve vodním prostředí nad stanovenou hranici, kde je výrobcem zboží určená max. mez tvrdosti na používání zboží v prostředí tvrdá nebo velmi tvrdá voda apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou nebo přepětím v elektrické síti, zásah bleskem). Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí.
Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu kupujícího do zboží, či porušení firemních nálepek, plomb nebo zkrácením – uříznutím kabelu nebo koncovky u zboží.
Záruka zaniká v případě reklamace komponentů, u kterých je nutné provádění pravidelného zazimování systému odvodněním, např. profouknutím stlačeným vzduchem a toto zazimování nebylo provedeno. Trvalé celoroční zavodnění bazénových venkovních systému, či jeho některých komponentů není vzhledem ke klimatickým podmínkám České republiky přípustné. Reklamace výrobku poškozeného v důsledku zmrznutí vody (např. čerpadel, filtru, skimmerů, UV lamp, potrubí, tepelných čerpadel, teploměrů, dávkovačů) nemůže být akceptována.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení výrobku nebo jeho součástek. Běžným opotřebením výrobku nebo jeho součástek se rozumí opotřebení zejména: filtračních médií bazénových a jezírkových filtrací, membrán a patek bazénových vysavačů, membrán u dmychadel – kompresoru, fólií a plachet pro bazény a jezírka, žárovek, pojistek, uhlíků elektromotorů, ložisek a ucpávek čerpadel, kartáčů. 
U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku na adrese Bazény Josef Oliva, reklamační oddělení, 507 03 Vysoké Veselí – Radní 11. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat následující pravidla: spolu s reklamovaným výrobkem dodá kupující kopii dokladu o koupi (nebo alespoň číslo dokladu), případně jiný doklad prokazující uskutečnění nákupu, stručný popis závady, adresu kupujícího, telefonní číslo, případně e-mail. Oznámení o reklamaci stačí zaslat e-mailem nebo jako součást zásilky s reklamovaným zbožím, případně kupující může vyplnit reklamační protokol.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. V případě dotazů týkajících se reklamací může kupující volat na telefonní číslo +420 603 158 574.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se
s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, pokud kupující tyto kontaktní informace uvedl.
Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

IX. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.  
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetím osobám než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Na žádost registrovaného je možno registraci zrušit.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně
a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
5. Údaje o vaší činnosti, o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat dodavatele o vysvětlení
- požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího, obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.
9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.
10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@olivaj.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
11. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.  
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávající je zapojen do kolektivního systému REMA, bezplatného sběru vysloužilých elektrozařízení. 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky s ní související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 26. ledna 2018.

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího ruší platnost předchozích obchodních podmínek internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a jsou k dispozici v provozovně nebo jako dokument na www.gool.cz.