Koupací jezírko PP 4,5x7x1,5m

Výrobce:GOOL s.r.o.
Kód:Koupaci-jez-1
Záruka:3 roky Produktová řada Comfort  - Vyšší uživatelský komfort - Ověřeno v praxi - Sestavení nebo zprovoznění zdarma (může se lišit dle typu) - Záruční doba 3 roky
Dostupnost: objednání výroby
Doba dodání:po zkompletování: dodání do 30 dnů
Bez DPH:130 161 Kč

Moderní PP plastová koupací jezírka nové generace svým zákazníkům přinášejí osvěžení, sportovní vyžití, maximální relaxaci, pohodu
a soukromí při koupání. Koupací jezírka prošly dlouholetým vývojem, stále je zdokonalujeme a rozvíjíme, jak po stránce konstrukce,
tak i výrobní technologie. Skelet jezírka je vyroben z ekologicky nezávadného polypropylénu světle zelené barvy,  odolného proti UV záření. Plastový materiál PP plní funkci opěrné konstrukce i vodotěsné vložky. Bakteriální zóny a plochy pro vodní rostliny se navařují přímo u zákazníka poté, kdy je hlavní část jezírka (skelet) kompletně stavebně zabudována. Materiál má atest pro styk s potravinami, vyhovující hygienickým normám EU.

Parametry koupacího jezírka 4,5 x 7 x 1,5 m
- Rozměr vodní plochy koupacího jezírka: cca 4,5 x 7 m
- Velikost koupací zóny: 2,4 x 4 m
- Provozní hloubka lázně: cca 1,45 m
- Objem vody: cca 21 m3
- Celková plocha: 31,5 m2
- Koupací plocha: 9,6 m2
- Plocha pro bakteriální zónu: 21,4 m2
- Materiál použitý na skelet: materiál PP (polypropylen), tloušťka stěn a dno 5 mm / 8 mm bakteriální zóny
- Barva jezírka: koupací část je světle zelená / bakteriální zóna je šedá nebo hnědo/černá
- Výškové umístění technologie od hladiny: v úrovni hladiny, nebo max. 1 m pod hladinou jezírka
- Vzdálenost technologie od jezírka: do 3m ( variantně silnější čerpadla)
- Čerpání: čerpadlo saje vodu z jezírka do filtrace
- Potřebný prostor pro technologii: 1,5 x 2,2 x 1,3 m (Š x D x V)

V ceně je zahrnuto
1 x PP skelet 2,4 x 4 x 1,2 m (Š x D x H) + bio zóna (šíře 1,1 m + 1 m / délka 1,5 m + 1,5 m / hloubka 0,3 m)
1 x Geotextilie 300 gr: 34 m²
1 x Filtr K1 Micro BEAD 24" Complete UV  Evo 110W (biologický a mechanický okruh)
1 x Filtr Cantabric 500 OC-1 (skimmer / vysavač mechanický okruh)
1 x Čerpadlo Preva 33, 6 m3/h, 230 V, 0,25 kW (pro biologicko - mechanický okruh)
1 x Čerpadlo Preva 75, 12 m3/h, 230 V, 0,55 kW (pro mechanický okruh)
1 x UVC zářič Evo 110W
1 x Blower 200W na proplach filtru K1 Micro BEAD 24" 
2 x Dmychadlo Hailea P 60 (příkon 55 Watt, výkon 66 litrů / min. vzduchu)
1 x Skimmer 11309 - 17,5 l
1 x Sání Kripsol
3 x Trysky (2x cirkulační (+ schody 1x ?), 1x sací na vysavač)
4 x Trysky vzduch
35 m hadice D50
35 m izolace potrubí
28 ks polystyrenu 3 cm
1 x Sada / instalační PVC materiál voda
1 x Sada / instalační materiál vzduch
1 x Startovací a provozní bakterie
1 x technický plán / popis / návod
1 x vysavač / komplet vč. 9 m hadice Ø 38 mm a teleskopické tyče 1,8 - 3,6 m (pro koupací zónu)
- Montážní a svářečské práce
- Zaškolení na obsluhu a provoz jezírka a technologie
- Dopravné skeletu na místo montáže (1x), (základní skelet) vozíme na stavbu hotový

V ceně není zahrnuto
- Doplňková doprava na místo montáže 2 x a více (dohodou)
- Plastové schody venkovní (šíře 1m)
- Stavební a výkopové práce
- Elektroinstalace
- Vodní rostliny
- Dekorační kámen
- Přepad do kanalizace

Průběh realizace
Jakékoliv přípravné práce na stavební připravenosti pro koupací jezírko je nutné s našimi pracovníky konzultovat ještě před jejich zahájením. Tímto krokem se vyvarujete zbytečných chyb při další realizaci.
Stavební pokyny na stavební připravenost Vám dodáme při objednávce. Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme a poradíme při osobní návštěvě v naší firmě nebo u vás.

Systém filtrace „Koupací plastové jezírko PP“
Systém filtrace jezírka je navržen tak, aby splňoval s dostatečnou rezervou požadavky na čistou a průzračnou vodu ve Vaší nádrži. Koupací jezírko PP má hned několik důležitých vlastností, které spolu navzájem úzce souvisí pro nastolení ekologické rovnováhy tak, aby příroda za pomoci regeneračních zón a filtrů pracovala za nás. V koupacím jezírku PP se dají vytvořit takové podmínky, které zaručují, jak zdravý růst a vývoj rostlin, tak čistotu a kvalitu vody, potřebné ke koupání.
- Cirkulace 1: voda z jezírka je odsávána pomocí čerpadla a skimmeru, ve kterém je umístěn filtrační košík na hrubé nečistoty
( listí, tráva apod.), do filtru a následně se přes cirkulační trysky vrací zpět do regenerační zóny. Ideální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče 2 x  za den přes mechanický filtr.
- Cirkulace 2: voda z jezírka je odsávána pomocí čerpadla do biologicko-mechanické filtrace K1 Micro BEAD a UV Evo 110W následně se vrací zpět do regenerační zóny. Ideální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče 4 – 5 x / den přes biologické filtrační zařízení. Při provozu jezírka je potřeba si uvědomit, že filtrace musí být v provozu neustále. Kolonie bakterií, které v prostoru filtru pečují o kvalitu vody, musí být stále zásobeny kyslíkem. Pokud filtrem neprotéká okysličená voda, bakterie uhynou a účinnost filtrace se výrazně sníží. Obnovení bakteriálních kultur může trvat i několik týdnů.
- Cirkulace 3: Dmychadlo tlačí vzduch přes trysky do regeneračních zón

Proč je nutná filtrace v zahradním a koupacím jezírku?
Úkolem mechanické a biologické filtrace je nahradit alespoň částečně samočisticí procesy běžné v přirozených vodních tělesech. Filtrace je srdcem zahradního jezírka. Jen na ní záleží, jak bude celé jezírko fungovat.

Mechanická filtrace
Při průtoku vody přes mechanickou část filtru dochází k zachycení částic kalů a jiných nečistot. To umožňuje nejen zachování maximální průhlednosti vody, ale také odstranění organických a pevných nečistot ještě před jejich rozkladem. Pravidelné čištění mechanické části filtru je zárukou uspokojivého chodu celého systému.

Biologická filtrace
Je vžitý pojem pro soubor biochemických procesů, které probíhají v přirozených vodních tělesech samovolně. Jedná se zejména o biochemickou oxidaci celkového amoniakálního dusíku, tzv. nitrifikaci, při níž je čpavek postupně oxidován bakteriemi až na nejméně škodlivé dusičnany, které již nemohou ohrozit ryby ani jiné sladkovodní živočichy. Biologická filtrace tedy není filtrací v pravém slova smyslu, ale lze ji chápat jako biochemickou úpravu vody za využití bakterií tak, aby zůstaly zachovány příznivé podmínky pro vodní živočichy a rostliny.
Podmínky pro správný průběh nitrifikačních procesů: maximální účinnosti nitrifikačních procesů dosáhneme, pokud zajistíme pomalý průtok vody přes velké množství substrátu Micro K-1 s bakteriemi, při dostatečném nasycení vody kyslíkem, při vhodném pH (6,5 – 8,5) a teplotě vody (> 13). Nutný objem filtru by měl být co největší. Konečný (dostatečný) objem závisí na dalších podmínkách (umístění, množství rostlin, hloubka, voda použitá pro napouštění apod.).

Regenerační zóna
Poměr velikosti plochy užitkové zóny k ploše zóny regenerační se pohybuje cca od 1 : 2,1. Užitková zóna od zóny regenerační se dělí odskokem. V regenerační zóně je nutné použít vhodný kačírek Ø nad 50 mm a pro kontejnery rostlin substrát např: zeolit, který slouží k upevnění kořenů rostlin a má velký vnitřní povrch, na kterém žijí mikroorganismy čistící vodu. Pro zvýšení účinnosti biologického čištění je potřeba vodu v regenerační zóně okysličovat např: přepadem vody přes kameny nebo dmychadlem. Biologické čištění vody je plně funkční až poté, co rostliny v regenerační zóně dostatečně narostou, tj. cca za rok po výsadbě.

Vodní a bahenní rostliny
Rostliny jsou nezbytnou součástí každého jezírka. Neplní však jen funkci estetickou. Rostliny odčerpávají z vody živiny a tím brání vzniku řas. Také plní funkci zásobárny kyslíku a poskytují úkryt vodním živočichům. Vodních rostlin existuje velké množství. Jednoduše se dají rozdělit na rostliny vlhkomilné, rostliny do bažinatých částí, plovoucí rostliny a rostliny žijící pod vodou. Nejvhodnější období pro osázení jezírka je jaro. Rostliny pak mají dostatek času na zakořenění a kvalitní růst. Při osazování by měla být teplota vody minimálně 15°C. Tyto dvě složky mají svou nezastupitelnou funkci v biologické rovnováze tohoto malého ekosystému. K výsadbě regenerační zóny lze použít většinu vodních a bahenních rostlin, vhodných do našich klimatických podmínek.

Údržba
Výhodou filtru K1 Micro BEAD Complete UV  Evo 110W je vysoká kvalita vyčištěné vody. Hlavní činnost údržby spočívá v čištění a velmi jednoduchém proplachu. Proplach filtru K1 Micro BEAD Complete přes 6-ti cestný ventil 1 x za 14 dní.
Proplach mechanického filtru Cantabric 500 OC-1 od mechanických hrubých organických nečistot ve filtru 6-ti cestný ventil 1 x za 14 dní.
Odstraňování nečistot plovoucích na hladině vody zajišťuje skimmer, nečistoty ze dna užitkové zóny lze dle potřeby vysát filtrem Cantabric 500 OC-1 a rostliné zóny vysavačem Pondovac.
V případě, že by nečistoty nebyly včas odstraněny, začaly by ve vodě tlít a způsobovaly by biologické znečištění vody.
Údržba dále spočívá zejména v regulaci rostlin v jezírku, z nichž některé se mohou množit nežádoucím způsobem. Jejich regulace se provádí mechanicky nebo vysazením živočichů, omezujících jejich rozvoj. Podle zatížení a způsobu využití je třeba občas odstranit nečistoty (odumřelé části rostlin, řasy, spadané listí, atd.), aby byla zachována správná funkce jezírka.

Záběh filtračního systému
V záběhu u nově založeného jezírka je potřeba určité doby, zpravidla 5-7 týdnů, než se ve filtrační náplni a jezírku usadí v dostatečné míře bakterie zajišťující následně biologickou filtraci.

Bakterie
Velmi často zakladatelé a stavitelé jezírek a biotopů opomíjejí využívat okem neviditelnou pomůcku, která má ve složité cestě k přírodní rovnováze zcela nezastupitelnou roli, a to jsou bakterie. Myšleno samozřejmě bakteriální kmeny člověku, živočichům a rostlinám neškodné (nepatogenní), které jsou a vždy budou nejpočetnější, nejpřirozenější a také nejpracovitější uklizeči a zdravotníci v přírodě.
Dodejme tedy našemu jezírku tyto potřebné bakterie, a to nejlépe formou aplikace biopreparátu, sestaveného přímo pro biologické čištění vody. Základem biopreparátu pro čištění vody jsou nezávadné kmeny bakterií (Pseudomonas, Nitrosomonas, Cellulomonas, Nitrobacter), které se
v přírodě přímo podílí svými metabolickými procesy na přirozeném koloběhu makrobiogenních prvků ve vodním systému a udržují je v optimálním množství. V biopreparátech jsou tyto vybrané kmeny navíc fixovány na obohacený minerální nosič, což zajišťuje jejich přímou vazbu na místo použití a současně ochranu proti okolním vlivům a škodlivým mikrobům. Biopreparáty jsou též vhodně obohaceny o biostimulátory a potřebné přírodní přísady. Biopreparáty jsou ekologické, biologicky rozložitelné, pro člověka, zvířata a rostliny neškodné.

Vstup do vody
Je řešen plastovým schodištěm  (nebo vstupním žebříkem z ušlechtilé oceli).


Zajímá vás tento výrobek?

Zeptejte se a mi vám rádi odpovíme.

Napsat recenzi

Poznámka: HTML není podporováno!
    Špatný           Dobrý
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace