Při objednávce vždy označte způsob dopravy, jen zadání adresy balíkovny nebo místa uložení nestačí. Děkujeme.
VÝROBA

Jak upravit a pečovat o vodu v bazénu

Aby voda v bazénu zůstávala neustále křišťálově čistá a nezávadná, je třeba ji pravidelně dezinfikovat a chránit například před bakteriemi a řasami.

Jak na křišťálově čistou a nezávadnou vodu v bazénu

1. Nově napuštěná voda

Před napuštěním vody z vlastní studny popřípadě z potoka či řeky, upřednostněte vodu z vodovodního řadu, která je ideálně upravená a zpravidla ji již není nutno dále upravovat proti nadměrné přítomnosti vápníku, manganu, železa a dalších sloučenin.

2. pH hodnota

Je nejdůležitější hodnota, kterou je nutné bezpodmínečně dodržovat. Ovlivňuje všechny ostatní faktory bazénové vody, jakož i účinnost všech dezinfekčních prostředků. Ideální rozsah se nachází mezi 7,0 - 7,4. Vyšší hodnota může způsobit zakalení vody (vlivem vylučování vápníku), chlórový zápach a tím i podráždění pokožky a očí, stejně tak mohou být neúčinná opatření při údržbě bazénové vody. Je-li pH - hodnota příliš nízká, může způsobit korozi kovových částí a rychlejší stárnutí a blednutí plastových částí bazénu.

3. Celková alkalita vody v bazénu

Celková alkalita představuje souhrn bazických látek rozpuštěných ve vodě, které zabraňují náhlým změnám pH, optimální hodnota celkové alkality se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 mg/l, má vliv na účinnosti dezinfekce, na úpravu hodnot pH, tvorbu sraženin různých složek z vody a na korozi kovových součástí.
Je-li celková alkalita (CA) příliš vysoká, bývá také příliš vysoké pH a navíc vykazuje vysokou míru stability – má tzv. pufrační schopnosti. Je-li CA příliš nízká, pH není stabilní a má velmi velké a časté výkyvy. 
Nejzajímavější ale je hydrogenuhličitanový aniont, ten totiž dokáže jeden vodík odštěpit (v takovém případě se chová jako kyselina), ale také může jeden vodík přijmout (chová se jako zásada). Hydrogenuhličitanový aniont tedy dokáže neutralizovat jak přídavek kyseliny, tak přídavek zásady, vlivem čehož nedojde k žádné změně pH.
Příliš vysoká celková alkalita je tedy dána vysokým obsahem hydrogenuhličitanových aniontů. Voda s vysokou CA má velkou neutralizační kapacitu a je velmi nesnadné změnit její pH. Nejdřív je nutné spotřebovat, zneutralizovat, ve vodě přítomné hydrogenuhličitanové anionty a teprve poté se začne pH měnit. Voda s vysokou CA mívá většinou také vysoké pH a to se nedaří snížit. V takovém případě silně roste spotřeba kyseliny, ale také desinfekce, protože při vyšším pH významně klesá účinnost chloru.
Příliš nízká celková alkalita znamená, že ve vodě je málo hydrogenuhličitanových iontů. Pak stačí i velmi malá dávka patřičného přípravku na velmi prudké snížení nebo zvýšení pH.
V našich podmínkách se optimální hodnota celkové alkality pohybuje mezi 80 až 120 mg/l ve formě CaCO3  (uhličitanu vápenatého). Na změření celkové alkality existují testery, ale pro její přesné změření je lepší použít dokonalejších fotometrů.
Alkalinita
Je určen na zvýšení alkality. Slouží ke stabilizaci pH a snížení spotřeby pH přípravků. Zvyšuje účinnost chlóru. Používá se i při úpravách vody bez chlóru. 
Dávkování: 0,35 mmol = 35 ppm = 35 mg/l 240g přípravku zvýší o 0,35 mmol/l při 10m3 vody

4. Dezinfekce

Vaše bazénová voda by měla být pramenem dobrého zdravotního stavu, tedy čistá a hygienická. Našim vlivem a vlivem životního prostředí se dostávají do vody nejrůznější částečky nečistoty, zárodky a baktérie. Ty se při teplotách kolem 200C a výš, rozmnožují podstatně rychleji. Aby se zabránilo těmto vlivům, používají se tzv. oxidační prostředky v nejrůznějších formách. To jsou především stabilizované organické chlórové výrobky, s kterými je jednoduchá manipulace a mají vysokou účinnost. Asi 3% lidí reagují alergicky na chlórové výrobky, v těchto případech doporučujeme použít kyslíkovou metodu.
Chlorová metoda
U chlorových výrobků rozlišujeme dvě metody:
a) šokové nebo rázové chlórování (šokový granulát, rychlé tablety) - používají se při prvním napuštění bazénu nebo při velké odchylce hodnoty chlóru v bazénové vodě
b) dlouhodobé nebo trvalé chlorování - zde se využívají pomalu rozpustné chlórové  výrobky, které zajišťují rovnoměrné přidávání chlóru (chlorové tablety 200g nebo kombinované tablety)

 ► Vždy před použitím přípravku je nutná kontrola pH hodnoty.

Chlorace do bodu zlomu pro odstranění vázaného chloru (1 x14 dní)
- nárazová aplikace šokové dávky chloru > Chlor – Aqua Power, CH-granulát „Super Shock 70 %“ (vhodný pro měkkou vodu) tyto výrobky nejsou stabilizované, Chlorový granulát rychlorozpustný - je stabilizovaný
- výsledná koncentrace volného chloru 10 x vyšší než koncentrace chloru vázaného,
- destrukce vázaného chloru oxidačním účinkem vysoké koncentrace volného chloru,
- tvorba vázaného chloru pod kontrolou
- hygienické stanice důrazně sledují!
Chlor = základní desinfekční látka
- Chlor plynný v tlakových nádobách, 99,8 % (snižuje pH)
- Chlor kapalný Chemoclor–Chlornan sodný, 13,5% (zbytek louh – zvyšuje pH)
Další způsoby chlorování
Výroba roztoku chlornanu přímo ze slané vody ( !!! pozor v krytých bazénech!!! Slaná voda je velmi agresivní a korozivní, hrozí poškození stavebních konstrukcí a vzduchotechniky při nekontrolovaném dávkování),
* chlordioxid – především oxidační látka vhodná například k narušení bio filmů v potrubí.
a) Chlór volný - je nejúčinnější formou chloru v bazénové vodě. Je hlavní dezinfekční složkou a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organizmus nijak dráždivý. Voda s obsahem pouze volného chloru nijak nezapáchá a ani nijak nedráždí. Množství volného chloru lze zjistit pomocí DPD metody a oužívá se k tomu tableta DPD č.1
b) Chlór vázaný - vzniká reakcí s organickými nečistotami (pot, moč), teprve vyšší koncentrace způsobuje onen nežádoucí chlórový zápach a dráždění pokožky. Tento druh chloru je ve vodě nežádoucí
c) Chlór celkový - vzhledem k tomu, že se nedá přímo změřit koncentrace vázaného chlóru, měříme hodnotu celkového chloru ( metoda DPD č.3). Je to vlastně součet volného a vázaného chlóru
Produkty chlorové dezinfekce
• Chlorový granulát rychlorozpustný
• Chlorové tablety rychlorozpustné 20g – mini
• Chlorové tablety pomalurozpustné  200g – maxi
• BST – bazénové supertablety 20g
• BST – bazénové supertablety 200g
• Chemoclor – Chlornan sodný
• Chlorstop
Asi 3% lidí reagují alergicky na chlorové výrobky, a proto se v těchto případech doporučuje použít kyslíkovou metodu dezinfekce.
Druhy chloru v bazénové vodě
a) Chlor volný
Volný chlór je nejúčinnější formou chloru v bazénové vodě. Je hlavní dezinfekční složkou a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organizmus nijak dráždivý. Voda s obsahem pouze volného chloru nijak nezapáchá a ani nijak nedráždí. Množství volného chloru lze zjistit pomocí DPD metody. Používá se k tomu metoda DPD č.1
Dle vyhlášky koncentrace ( ± 20%):
• 0,3-0,6 mg/l                   plavecké bazény
• 0,5-0,8 mg/l                   koupelové bazény do 32 °C
• 0,7-1,0 mg/l                   koupelové bazény nad 32°C 
b) Chlor celkový
Vzhledem k tomu, že se nedá přímo změřit koncentrace vázaného chlóru, měříme hodnotu celkového chloru ( metoda DPD č.3). Je to vlastně součet volného a vázaného chlóru.

c) Chlor vázaný
Vázaný chlór vzniká reakcí s organickými nečistotami obsahujícími hlavně NH4+ skupinu (pot, moč), teprve vyšší koncentrace způsobuje onen chlórový zápach a dráždění pokožky. Jedna z metod jak se zbavit vázaného chlóru je „superchlorace“ což znamená přechlórovat takovouto vodu na 10x vyšší obsah volného chlóru, než jste naměřili vázaného. Při tomto ošetření se vázaný chlór rozloží zpět na volný chlór a plynný dusík, který z vody vyprchá.  
Dle vyhlášky koncentrace vázaného chloru:
Maximálně 0,3 mg/l
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.
Redox potenciál
Redoxní reakce = reakce, při nichž dochází k výměně elektronů.
• Cl+O2- -> Cl- chlor se redukuje a sám oxiduje nečistoty
• Fe2+ -> Fe3+ železo se oxiduje působením chloru
ORP je vyjádřeno rozdílem mezi obsahem látek schopnými oxidovat a látek schopnými být oxidovány, (rozdíl mezi obsahem desinfekce a nečistot) lze říci, jestli desinfekce ve vodě obsažená funguje správně, a je-li její obsah ve vodě dostačující vzhledem k obsahu nečistot.
Pravidelné sledování ORP pomůže včas odhalit a vyřešit problém s vodou, nebo na technologii,
Vyhláškou požadované hodnoty:
_ více nebo rovno 750 mV      upravená voda,
_ více nebo rovno 700 mV      voda v bazénu,
Zvýšení:
- prostým přidáním chloru
- zvýšením výkonu technologie
- opatrným dávkováním vločkovače
Kyslíková metoda
Kyslíková chemie je další alternativou k desinfekci bazénové vody. Je to velmi přívětivá alternativa, jelikož nedráždí sliznice ani pokožku a po ošetření vody tímto prostředkem je koupání příjemné. Její nevýhodou je ovšem cena a vysoké dávkování, protože se rychle spotřebuje. Používají se vždy dvě složky a to proto, že tablety jako takové nestačí. Ty mají ve vodě pouze oxidační účinek, ale ne antibakteriální. K tomuto účelu se používá Aktivátor.
Produkty bezchlorové neboli kyslíkové dezinfekce:
• Aqua Blanc Kyslíkové tablety O2
• Aqua Blanc Aktivátor O2
• Blue Star Tablety
• Aktivní kyslík tekutý – OXA
• Aqua Blanc OXA stabilizovaný koncentrát
• Kids Care

5. Likvidace řas

Řasy jsou mikroorganismy, které slouží jako živná půda pro bakterie. Aby bylo možné vytvořit bezvadný hygienický stav, je bezpodmínečně nutné udržovat bazén bez řas. Jsou případy, kdy pouze chlór nedokáže zastavit tvorbu řas (především venkovní bazény) a proto se přidává algicidní prostředek na hubení řas.
Tyto přípravky neobsahují chlor a v ředěném stavu jsou bez chuti a bez zápachu.
Dobře se snáší s jinými produkty péče o vodu v bazénech. Důležité upozornění – Nepřidávat do jezírek s živočichy! Vždy před použitím přípravku je nutná kontrola pH hodnoty.
Produkty:
• Algex
• Algicid - Alba Super
• Zazimovací roztok
• BST – bazénové supertablety 20g
• BST – bazénové supertablety 200g
• Lagunit

6. Flokulace (vločkování, čiření)

Mnohé částečky nečistot jsou tak malé, že je filtrace nedokáže zachytit. K jejich odstranění je třeba flokulačního (vločkovacího) přípravku. Oddělovací schopnost filtrace se zvýší. I nejmenší částečky nečistot se usazují a vytvářejí vločky. Výsledkem je křišťálově čistá voda. Flokulační prostředek můžeme preventivně dávkovat ve formě flokulační kartuše do koše skimmeru, nebo při již vytvořeném zákalu přidávat granulát za chodu filtrace do Skimmeru a nebo přímo do bazénu. V případě, že dáte vločkovač přímo do bazénu, po vzniknutí vloček je nutné je vysát přes filtrační zařízení. Je-li použita kartušová filtrace, může dojít lehce k zanesení kartuší
• Flokulační prostředky:
• Floccer
• Flockblock
• Flokulant vločkovací kartuše
• Multiflock
• Flokulant tekutý

7. Tvrdost vody

Při ošetřování bazénu a úpravě vody je možné narážet na specifické problémy. Často jsou tyto problémy spojeny i s tvrdostí vody, a proto si o tvrdosti vody něco málo řekněme.
V přírodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak i velmi tvrdou – vše záleží na tom, s jakými minerály přišla voda do styku. Vodovodní voda bývá jen zřídka velmi měkká, spíše je středně až velmi tvrdá. Čím více je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů. Pro bazén je optimální udržovat tvrdost vody na hodnotě maximálně středně tvrdá. Je důležité si uvědomit, že při odpařování vody z bazénu se voda stává tvrdší. Měření tvrdosti vody provedeme testery označovanými jako - Tester celkové tvrdosti.
Výsledek (v německých stupních, v ppm a mmol/l CaCO3 ) interpretujeme takto:
• 0-4 dGH/0-70 ppm/0-0,7 mmol/l velmi měkká voda
• 4-8 dGH/70-140 ppm/0,7-1,4 mmol/l měkká voda
• 8-12 dGH/140-210 ppm/1,4-2,1 mmol/l středně tvrdá (polotvrdá) voda
• 12-18dGH/210-320 ppm /2,1-3,2 mmol/l dosti tvrdá voda
• 18-30 dGH/320-530 ppm/3,2-5,3 mmol/l tvrdá voda
• >30 dGH/>530 ppm/>5,3 mmol/l velmi tvrdá voda
Pokud napouštíte vodu ze studny nebo z jiného zdroje, jako je vodovodní řad, může voda obsahovat hodně různých kovů, hořčík a vápník, který má také velký vliv na rovnováhu vody. Nerovnovážný obsah těchto kovů, a především tedy vápníku, samozřejmě způsobuje zabarvení a problémy při údržbě vody - jako např. korozivnost vody, vznik vodního kamene, zákalu, nebo ucpání filtru. Čím tvrdší je bazénová voda, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů.
Na změkčení vody je možné použít automatické zařízení BWT Aquadial Softlife, jehož instalací se již dá předejít obtížnému odstraňování následků způsobené tvrdou vodou.

8. Čištění a péče

Pro čištění bazénů nabízíme široký sortiment čistících prostředků pro specifické situace:
• Čistič okrajů bazénu – odstranění mastnot
• Základní čistič – čistění zabarvení stěn minerály
• Poolfinish – čištění bazénů, whirlpoolů
• Compactal gel – čištění stěn, zabarvení
• Flisan – odstranění mastné linky
• Filter Cleaner – čištění nečistot filtrů Stahlclin – odstranění rezi
• Zazimovací roztok – proti tvorbě vodního kamene a rozmnožování řas
• Calzestab Eisenex – odstranění kovových a vápenných usazenin
• Metal Magic – odstranění kovů a kovových usazenin
• Kids Care – udržb adětských bazénů
• Aromata – aroma pro bazény a vířivé vany
• Whirlpool set – prevence whirlpoolové vody
Pro důkladné vyčištění vody a bazénu je vhodné kromě čistících prostředků použít i vysavač a kartáč na stěny.

9. Práce s chemikáliemi

Pro zajištění bezpečnosti při používání koncentrovaných chemických výrobků, je nutné dodržovat následující body:
• Různé druhy chemikálií se nesmí v koncentrované formě v žádném případě míchat, používejte pouze vhodné nádoby pro míchání s vodou
• Veškeré chemikálie je nutné skladovat v chladu a suchu (nevystavovat slunečnímu záření), nádoby uchovávat v dobře uzavřeném stavu
• Dodržujte návod k použití (nedávkovat „od oka“, vhodné seznámit se s bezpečnostními listy)
• Chraňte před dětmi
• Použité obaly jsou plně recyklovatelné
• Při práci s chemikáliemi nejíst, nepít, nekouřit
Upozornění: používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

10. Zazimování bazénu

Přiblížila se opět doba zazimování bazénů. Každý máte jistě svůj systém jak zazimovat bazén a technologii. Naším cílem není Vám radit nebo Vás snad poučovat. Níže bychom chtěli pouze zmínit často opomíjené body, které na jaře vedou ke sporným situacím:
• Při zazimování filtrační nádoby nezapomeňte odmontovat manometr a uschovat jej na teplém místě. Vlivem mrazu může dojít k poškození tlakové pružiny a tím k znehodnocení manometru (i jediná kapka vody ponechaná v manometru jej vlivem mrazu dokáže zničit.)
• Zazimování sond – sondu vyjměte z potrubí a ponořte ji do lahvičky naplněné uchovávacím roztokem A930334R a umístěte na teplém místě. V případě, že nemáte uchovávací roztok, lze jako alternativu použít roztok pH 4. V žádném případě nepoužívejte obyčejnou nebo destilovanou vodu. Pokud sondu necháte v suchém potrubí, dojde k vyschnutí měřící části. Dále může vlivem mrazu dojít k přemrznutí sondy a tím k jejímu znehodnocení.
• Dávkovací stanice – chemii z dávkovacích pumpiček je potřeba vypustit. Pokud je to možné, demontujte i samotné zařízení a uschovejte jej na teplém a suchém místě.
• Použitím zazimovacího roztoku nejenom, že zabráníte tvorbě řas a bakterií, ale především zamezíte vysrážení vápníku v bazénu. Pokud zazimovací roztok nepoužijete, dojde k jeho usazení na dně a na stěnách bazénu. Vytvoří se pórovitá krusta, ve které se usazuje a množí řasa. Čištění bazénu před zprovozněním je u takto znečištěného bazénu opravdová lahůdka.
• Instalujte do bazénu zimní dilatační plováky, které nejsou jen dobrým prodejním artiklem. Při větších mrazech zabrání deformaci bazénového tělesa.
• U nás naleznete i krycí plachty, které dokonale ochrání nezakrytý bazén. Plachty se vyrábí přímo na míru a díky nim je bazén v zimě chráněný před pádem cizích předmětů
přv.. Vagnerpool