VÝROBA

Instalace čističky


Domovní čističky odpadních vod VARIOcomp K se dodávají jako hotové kompletní výrobky, technologicky propojené, odzkoušené na funkčnost, vodotěsnost a jsou opatřeny víkem

Instalace čističky není náročná

► Klíčovým krokem před stavbou je povolení příslušného stavebního úřadu
o vydání souhlasu s umístěním stavby na vodoprávní řízení nebo ohlášení

Čističky odpadních vod VARIOcomp K

 

Různé druhy základových podmínek ČOV
 

Čistička odpadních vod VARIOcomp 5K - 20K

► Základní typ je určený pro osazení bez spodní vody. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku. Boční stěny výkopu není potřeba betonovat

Dvouplášťová čistička odpadních vod VARIOcomp 5K - 20K/PB

► Je určená do pojezdu nebo vjezdu. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku Boční stěny čističky ve výkopu a strop se musí obetonovat. Plastová víka je nutné zakrýt uzamykatelnými zátěžovými poklopy

Dvouplášťová čistička odpadních vos VARIOcomp 5 - 20K/PB/SV 

► Je určená pro osazení pod hladinu spodní vody. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku. Boční stěny výkopu a strop se musí obetonovat. Plastová víka je nutné zakrýt uzamykatelnými zátěžovými poklopy

Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod ►►►


Stavební postup a instalace

► Výkop
Provést potřebné výkopy pro ČOV a potrubí
► Rozměr výkopu
Půdorys výkopu je větší o 500 - 600 mm než rozměr čističky
► Hloubka výkopu a nástavec
Je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace ► ► ►
► Dno výkopu
Tvoří pískový podsyp a betonová armovaná deska (rovinnost +/- 5 mm)
►Kontrola dna
Provést kontrolu rovinnosti (tolerance +/- 5 mm)
Odstranit případné nečistoty
► Usazení do výkopu
Provádí se zvedací technikou nebo ručně
► Napojení potrubí
Gravitační kanalizace - potrubí PVC Ø 160 mm
► Zkouška vodotěsnosti
Dle ČSN 750905
► Dmychadlo
Napojení hadice PVC Ø 20 mm / PPR na čističku a dmychadlo
► Obsyp, obetonování (typ a základové podmínky)
Provést obsypání nádrže nebo její obetonování v souladu se stavebním projektem
► Elektro napojení
Napojení dle elektro norem vč. proudového chrániče
► Seřízení
Zaškolení, seřízení technologie, a oživení čističky technikem GOOL
... podrobnější stavebně – montážní pokyny ► ► ►

 

Statika  čističky odpadních vod VARIOcomp K

► Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků pomocí
výpočtového programu NEXIS na únosnost 25 let

Instalace čističky odpadních vod

Video:  proč právě domovní čističku odpadních vod VARIOcomp K

 

Výhody čističky odpadních vod VARIOcomp K

► Certifikace dle ČSN EN 12566–3/A2
► Nízké provozní náklady
► Kompletnost dodávky (vše v ceně)
► Pochůzný poklop
► Jednoduchá provozní manipulace a provozní spolehlivost
► Zákaznická podpora a servis po celé ČR
► Kvalita za rozumnou cenu

Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod ►►►

Kontaktujte nás

Rádi Vám zodpovíme dotazy a poradíme při osobní návštěvě v naší firmě 

Kontaktujte nás na čističky, čistírny odpadních vod +420 736 735 141
     +420 495 496 147
Kontaktujte nás na čističky, čistírny odpadních vod info@gool.cz

 

Dokumentace

► Jak zjistíte potřebnou výšku nástavce při uložení čističky do větší hloubky? ► ► ►
► Společně s kupní smlouvou od nás obdržíte projekční a instalační podklady.
Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte stažením zde na našich stránkách www.gool.cz ► ► ►

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace