VÝROBA

Čistička odpadních vod


VARIOcomp K čistička odpadních vod

VARIOcomp 5K čistička odpadních vod

 

Domovní čistička odpadních vod 3 - 20 EO

► AS-VARIOcomp K je určena k čištění splaškových vod z RD pro 3 - 20 EO
► Technologické řešení této čističky je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při        minimální spotřebě energie
► Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem

Varianty čističek odpadních vod VARIOcomp K

► VARIOcomp 5 - 20K je určená pro osazení bez spodní vody
► VARIOcomp 5 - 20K / PB je určená do pojezdu
► VARIOcomp 5 - 20K / PB / SV je určená pro osazení pod hladinu spodní vody

► Certifikace podle legislativy EU na normu EN 12566-3+A2:2013
► Garance odtokových parametrů ► ► ►
► Dokumenty "Ke stažení" ► ► ►
 
Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod ► ► ►


Popis technologie

► Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu

► Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Případně je v této části umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV)

► Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny

► Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud je vyčištěná voda odčerpávána mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru (A), a to dle potřeby

► Dmychadlo je umístěno mimo objekt čističky, doporučujeme do 5 m od nádrže ČOV

 
Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Aktivace
C - Nosič biomasy
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Mamutka
Domovní čistírna odpadních vod VARIOcomp K 3 - 20 EO

► Garantované hodnoty koncentrací vyčištěné vody na odtoku (mg/l)

TYP BSK5 (p/m)* CHSK (p/m)*   NL (p/m)*   N-NH(p/m)*  Pcelk. (p/m)* 
VARIOcomp K 25 / 40 90 / 150 25 / 30 15 / 20**         6 / 8

 


* hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb., p = přípustné hodnoty, m = maximální hodnoty. Hodnoty "m" jsou určující při posuzování hodnot dle NV 57/2016 Sb.
** doměřeno při zkácené zkoušce dobrovolné certifikace. Není součásti označení shody CE
Garance hodnot nižších než uvedených v tabulce je možná po projednání s technikem pro konkrétní lokalitu
V případě individuálního vybavení čistírny odpadních vod (ČOV) zařízením pro chemické srážení je možné zabezpečit další snížení odtokových hodnot u jednotlivých parametrů, zejména odstranění P 

► Parametry čističek odpadních vod VARIOcomp K (základní typ)

 TYP  POČET EO    Q (m/den)    BSK(kg/den)  PRŮMĚR (mm) MAX. ROZMĚR (mm) VÝŠKA* (mm) VTOK* (mm) ODTOK* (mm) HMOTNOST (kg) PŘÍKON (w)
5 K 3 - 7 0,75 0,30 1200 1250 x 1250 2020 1350 1270 170 40
8 K 6 - 10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 50
12 K 10 - 13 1,8 0,72 1925 2000 x 2000 2030 1350 1270 390 75
15 K 13- 17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 95
20 K 18 - 24 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 95

 

 

 

 

VÝŠKA* = hodnota je měřena od dna nádrže po víko. 
VTOK* / ODTOK* = hodnota je měřena od dna nádrže po spodní hranu potrubí D 160 mm vtoku / odtoku
Jak zjistíte potřebnou výšku nástavce při uložení čističky do větší hloubky?
- nivelačním přístrojem určeným pro měření výšek a výškových úrovní (rozdílů) nebo hadicovou vodováhou 
- nebo přivedete odpadní potrubí do místa, kde bude čistička umístěna a změříte vzdálenost od středu potrubí na vtoku do čističky po terén. Pokud je 650 mm, tak nástavec nepotřebujete. Vše nad naměřenou hodnotu 650 mm je nástavec (typ čističky VARIOcomp 5K, 8K,12K) ► ► ►

► Parametry dvouplášťových čističek odpadních vod VARIOcomp K/PB (do pojezdu nebo vjezdu)

 TYP  POČET EO    Q (m/den)    BSK(kg/den)  PRŮMĚR* (mm) VÝŠKA* (mm) SPÁRA (mm) VTOK* (mm) ODTOK* (mm) HMOTNOST (kg) PŘÍKON (w)
5 K/PB 3 - 7 0,75 0,30 1510 1670 5000 1350 1270 345 40
8 K/PB 6 - 10 1,20 0,48 1790 1675 5000 1350 1270 425 50
12 K/PB 10 - 13 1,8 0,72 2235 1685 5000 1350 1270 515 75
15 K/PB 13 - 17 2,25 0,90 2010 2450 5000 2100 2020 670 95
20 K/PB 18 - 24 3,00 1,20 2255 2465 5000 2100 2020 950 95

 

 

 

 

PRŮMĚR* = vnější rozměr
VÝŠKA* = základní výška bez nástavce a poklopu
SPÁRA* = max. hloubka základové spáry
VTOK* / ODTOK* = hodnota je měřena od dna nádrže po spodní hranu trubky D 160 mm na vtoku / odtoku

► Parametry dvouplašťových čističek odpadních vod VARIOcomp K/PB/SV (pro osazení pod hladinu spodní vody)

 TYP  POČET EO    Q (m/den)    BSK(kg/den)  PRŮMĚR (mm) VÝŠKA* (mm) SPÁRA (mm) VTOK* (mm) ODTOK* (mm) HMOTNOST (kg) PŘÍKON (w)
5 K/PB/SV 3 - 7 0,75 0,30 1510 1830 5000 1508 1428 375 40
8 K/PB/SV 6 - 10 1,20 0,48 1790 1830 5000 1508 1428 455 50
12 K/PB/SV 10 - 13 1,8 0,72 2235 1840 5000 1508 1428 595 75
15 K/PB/SV 13 - 17 2,25 0,90 2010 2610 5000 2258 2178 710 95
20 K/PB/SV 18 - 24 3,00 1,20 2255 2620 5000 2258 2178 1000 95

 

 

 

 

PRŮMĚR* = vnější rozměr
VÝŠKA* = základní výška bez nástavce a poklopu
SPÁRA* = max. hloubka základové spáry
VTOK* / ODTOK* = hodnota je měřena od dna nádrže po spodní hranu trubky D 160 mm na vtoku / odtoku

► Legislativa domovních čističek odpadních vod ve vztahu k čističce VARIOcomp K 

                DRUH POVOLENÍ                 MÍSTO VÝPOUŠTĚNÍ TYP ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Vodoprávní řízení Vypouštění do vod podzemních VARIOcomp K
Vodoprávní řízení Vypouštění do vod povrchových VARIOcomp K
Vodoprávní řízení Využití jako užitkové vody (zalévání, splachování ...) VARIOcomp K ULTRA
Ohlášení Vypouštění do vod povrchových (třída I) VARIOcomp K, VARIOcomp K ULTRA

 

 

 


Povolení čističek probíhá buď přes vodoprávní řízení, nebo cestou ohlášení
 

Video:  proč právě domovní čističku odpadních vod VARIOcomp K

Výhody

• Nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě                                                                                       • Pochůzný poklop s nosností 200 kg
• Kompletnost typu VARIOcomp K vč. komínku, poklopu a dmychadla                                                           • Možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
• Nízké provozní náklady a spolehlivý provoz                                                                                                  • Osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
• Jednoduchá manipulace a obsluha čističky                                                                                                   • Zákaznická podpora a servis v rámci celé ČR
• Samonosné provedení                                                                                                                                   • Český výrobek s 25letou tradicí
• Odběr vzorků přímo v ČOV

Provoz a údržba ČOV

Čistírna odpadních vod nevyžaduje trvalou obsluhu. Po uvedení do chodu pracuje ČOV automaticky. Ve stanovených intervalech je nutno provádět pouze činnosti mající charakter kontroly chodu ČOV a technologických parametrů čistícího procesu dle provozního řádu ► ► ►

Zprovoznění, zaškolení a doba dodání

Domácí čistírnu odpadních vod zprovozníme na základě výzvy do 7 pracovních dnů. Doba dodání je v závislosti na objemu výroby, zpravidla v rozmezí 3–5 týdnů

Servis po celé ČR

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme po celé České republice. Reakční doba na jednotlivé požadavky se pohybuje v průměru od 5 - 10 pracovních dnů
CE - čističky odpadních vod VARIOcomp K

Záruční doba na čističky

Na čističky odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců

Dokumentace

Společně s kupní smlouvou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte stažením zde na našich stránkách www.gool.cz ► ► ►

Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod Nezávazná poptávka ceny čističky odpadních vod ►►►

Kontaktujte nás

Rádi Vám zodpovíme dotazy a poradíme při osobní návštěvě v naší firmě nebo u Vás 

Kontaktujte nás na čističky, čistírny odpadních vod +420 736 735 141
     +420 495 496 147
Kontaktujte nás na čističky, čistírny odpadních vod info@gool.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace