Bakterie do ČOV

Bakterie do čistíren odpadních vod - ČOV 

Zejména majitelům čističky odpadních vod, čistírny, ČOV jsou určeny bakterie, enzymy - směs různých kmenů bakterií z této kategorie. Biologické bakteriální prostředky pro domovní čistírny odpadních vod, jsou směsí užitečných enzymů, bakterií a mikroorganismů určených k uvádění domovních ČOV do provozu a k průběžnému čištění odpadních vod za pomocí bakterií.

Nitrifikační bakterie pro ČOV

Oxygenerátor doplní chybějící bakterie, významně potlačuje zápach a náběh ČOV do plného provozu se výrazně zkrátí. Dojde ke stabilizaci biocenosy v aktivační zóně ČOV a následně se výrazně zlepší separační vlastnosti aktivovaného kalu, dojde ke snížení CHSK na odtoku z ČOV. Nepoškozuje životní prostředí!

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace