Při objednávce vždy označte způsob dopravy, jen zadání adresy balíkovny nebo místa uložení nestačí. Děkujeme.

Bakterie

Bakterie pro jezírko 

Bakterie a enzymy pro zahradní jezírka jsou biologické přípravky, které vám pomohou udržovat jezírko křišťálově průzračné a zdravé. 
Jezírkové bakterie startovací
Jezírkové bakterie pro sezónu - bakterie provozní
Bakterie na pročištění vody

Velmi často stavitelé jezírek a biotopů opomíjejí využívat okem neviditelnou pomůcku, která má ve složité cestě k přírodní rovnováze zcela nezastupitelnou roli, a to jsou bakterie. Myšleno samozřejmě bakterie - bakteriální kmeny člověku, živočichům a rostlinám neškodné (nepatogenní), které jsou a vždy budou nejpočetnější, nejpřirozenější a také nejpracovitější uklizeči a zdravotníci v přírodě.

Zahradní jezírka se bez užitečných bakterií neobejdou

Základem biopreparátu pro čištění vody jsou nezávadné kmeny bakterií (Pseudomonas, Nitrosomonas, Cellulomonas, Nitrobacter), které se v přírodě přímo podílí svými metabolickými procesy na přirozeném koloběhu makrobiogenních prvků  ve vodním systému a udržují je v optimálním množství. V biopreparátu jsou tyto vybrané kmeny navíc fixovány na obohacený minerální nosič, což zajišťuje jejich přímou vazbu na místo použití a současně ochranu proti okolním vlivům a škodlivým mikrobům. Biopreparáty jsou též vhodně obohacené
o biostimulátory a přírodní přísady. Biopreparáty jsou ekologický, biologicky rozložitelný, pro člověka, zvířata a rostliny neškodný.