Septiky

< Předchozí stránka

Septiky - jímky

Septiky

Naše firma vyrábí dva základní typy plastových septiků: septiky hranaté a septiky kruhové.

♦ Všechny naše plastové tříkomorové septiky splňují EN 12566-1/A1: 2004 vč. NV č. 190/2002 Sb.

Tříkomorové septiky jsou vhodným řešením jako nejmenší Plastový septik
a nenáročná čistírna odpadních vod pro odvádění splaškových vod z malých rodinných domů, chat a chalup s nepravidelnou produkcí odpadních vod >>>
Septik se skládá ze tří komor, kde se průtokem odpadní vody postupně čistí a dochází zde k degradaci, vyhnívání a zbavování kalů v anaerobních podmínkách. Následně v septiku dochází
k vypuštění vod přes čistící jednotku (biofiltr) do vodoteče nebo kanalizace. Vhodnost použití septiku v dané lokalitě je nutné konzultovat s místně odpovědným orgánem. Septik / septiky splňují podmínky EN 12566-1/A1: 2004 jako mechanické
a biologické předčištění před hlavním čistícím stupněm. Na přání zákazníka zajistíme dovoz a montáž septiku, upravíme septik dle místních podmínek nebo požadavků na změnu rozměrů a provedeme umístění potrubí >>>
Plastové septiky se vyrábějí v několika variantách 

septiky hranaté
septiky válcovéCertifikovaný septik
septiky přečerpávací vč. čerpadla
septiky atypické (dle požadavků na změnu rozměrů)

Samonosné nádrže na dešťovou vodu

Sestavy jsou vhodné k zachytávání dešťové vody ze střech Samonosné nádrže, jímky a sestavy rodinných domů a opětovnému využití v domě na splachování WC, praní nebo pro plné využití dešťové vody pro zálivku zahrady. Sestavy obsahují veškeré potřebné příslušenství
a je navržena tak, aby zákazník jen smontoval a používal,
tedy nemusíte nic dokupovat. Systém umožňuje využít 100% potenciálu zachycené vody a velkou finanční úsporu.

► Jímky jsou samonosné a při usazení není nutná betonáž

Nádrže na dešťovku se vyrábějí v několika variantách
♦ Nádrž na vodu CLEARO 1000, 1500, 2000 litrů
♦ Nádrž na vodu ATLANTA 2200, 4000, 5300, 7000 litrů
♦ Nádrž na vodu OZEANIS 3300, 4000, 6000 litrů
♦ Nádrž na vodu ECO 3300, 5000 litrů
► Kontaktujte nás na ceny, velikosti nádže a možností získání dotace ... tel.: 736 735 141

Jímky PP

Plastové jímky / jímka slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky a provozovny. Plastová vyvážecí bezodtoková jímka se buduje v místech, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod. Velikost plastové jímky a použití jímky je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení jímky >>>
Podle norem (čl. 5.1. ČSN 756081) se můžete řídit výpočtem objemu jímky podle vzorečku
V = N x Q x T
V = potřebný akumulační prostor Plastová jímka
N = počet napojených obyvatel
Q = specifická průměrná denní spotřeba vody
(m3/osoba/den) – uvažovaná hodnota je 100 l/osoba/den
T = interval vyprazdňování jímky (udává se ve dnech)
Plastové jímky se vyrábějí v několika variantách 
jímky hranaté
jímky válcové
jímky přečerpávací vč. čerpadla
jímky atypické (dle požadavků na změnu rozměrů)

 

Septiky, jímky – výhody a technické řešení

♦ dlouhá životnost
♦ zaručená vodotěsnost
♦ snadná instalace a minimální zastavěná plocha
♦ minimální poruchovost a nárok na údržbu
♦ vysoká kvalita vody na odtoku i při nerovnoměrném denním nátoku Septiky, jímky, filtry ZBS
♦ nízké investiční a provozní náklady
♦ technické provedení může být upraveno pro konkrétní podmínky

Jak postupovat při výběru a povolování septiku a jímky >>>
Instalace a uvedení septiku, filtru a jímky do provozu >>>

koukni

 Další řešení: pořiďte si čističku odpadních vod a vyřešte odpadní vody jednou provždy! >>>

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz