Septiky

< Předchozí stránka

Septiky, filtry ZBS

Plastový biologický septik

Biologický septik / septiky plní funkci mechanicko-biologického předčištění splaškových odpadních vod >>>
z domácností, rekreačních objektů a penzionů s nepravidelnou produkcí odpadních vod. Za septik se doporučuje osadit další stupeň čištění odpadní vody. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče nebo dešťové kanalizace. Vhodnost použití septiku v dané lokalitě je nutné konzultovat s místně odpovědným orgánem. Septik / septiky splňují podmínky EN 12566-1/A1: 2004 jako mechanické a biologické předčištění před hlavním čistícím stupněm.Septik certifikát

Septik a jeho konstrukční uspořádání

Septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž, svařená z polypropylenových desek o síle 5 až 15mm a vyznačuje se prakticky neomezenou životností. Výroba septiků podléhá přísné kontrole a společnost GOOL s.r.o. garantuje absolutní nepropustnost plastových septiků. Konstrukční uspořádání septiku je tříkomorové, jednotlivé komory jsou od sebe odděleny příčkami s otvory. Přístup do všech komor septiku >>> umožňují komínky s poklopem.
♦ Septiky jsou standartně opatřené víkem, nátok a odtok je proveden dle požadavku na připojení (DN 100 ÷ 150).
♦ Technické provedení septiku může být upraveno pro konkrétní podmínky
(směrové umístění nátokového a odtokového potrubí, úprava výšky montážního vstupu septiku).
♦ Při výskytu povrchové, podzemní tlakové vody nebo sesuvu půdy, při uložení septiku do velké hloubky nebo u cesty je nutné, aby se septiky opatřily výztuhou proti vztlaku.
septiky
Septiky se vyrábějí v několika variantách:
septiky hranaté
septiky válcové
septiky přečerpávací vč. čerpadla
septiky atypické (dle požadavků na změnu rozměrů)

Účinnost čištění septiku

Biologický plastový septik je vyroben jako tříkomorová nádrž. V septiku dochází v jednotlivých komorách
k oddělení a k sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Účinnost čištění v septiku je možné orientačně stanovit v redukci NL na 50 % a BSK5 na 15 - 30 %. Pro lepší čistící proces doporučujeme aplikovat do septiku každý měsíc denitrifikační a nitrifikační bakterie >>>

Údržba a provoz septiku

♦ Doporučuje se minimálně 1x za tři měsíce provést vizuální kontrolu hladiny a kalu v septiku.
♦ Při běžném provozním zatížení provést vyčerpání obsahu jednotlivých komor septiku alespoň 1x ročně fekálním vozem a likvidovat vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou (odvoz na centrální ČOV).
♦ Při vyprazdňování septiku se ponechá v komorách na dně vrstva cca 15cm vyhnilého kalu jako očkovací kal.

Pořiďte si čističku odpadních vod a vyřešte odpadní vody jednou provždy!

Čističky odpadních vod - čistírny

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz