Septiky a jímky

< Předchozí stránka

Montážní pokyny pro septiky, jímky a filtry

Septiky, jímky, nádrže a filtry se standartně dodávají jako hotové kompletní výrobky s dobou dodání v závislosti na objemu výroby, zpravidla v rozmezí 2–4 týdnů a jsou určené k obetonování >>>

Umístění septiku, jímky a filtru

Septiky, jímky, nádrže a filtry umístíme a instalujeme do míst, kde nebudou překážet a to mimo vjezdy >>>
a komunikace. V zóně spodní vody nebo při umístění výrobku do míst, kde hrozí nebezpečí zaplavení povrchovou vodou, na mokrém a nestabilním pozemku je nezbytná porada se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění, či o dalších stavebních úpravách. Vzdálenost od stěny budovy, komunikace nebo od vodního zdroje se určuje na základě hydrologického posudku, vyjádření statika, projektanta a dle pokynů výrobce pro konkrétní typ.

Stavební část

Plastové septiky, jímky, nádrže a biofiltry nejsou konstruovány jako samonosné, tzn., že musí být usazené na armovanou betonovou desku a obetonovány kvalitní betonovou směsí.
Postup instalace (septiku, jímky):septiky, jímky, filtry
Půdorys jámy musí být o 600mm větší než rozměry výrobku
Hloubka jámy je závislá na hloubce přítokové kanalizace
Dno jámy tvoří pískový podsyp a betonová armovaná deska
Při zabudování nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky
Překontrolovat stav nádrže, zda nedošlo k mechanickému poškození při manipulaci
Usazení do jámy se provádí ručně nebo mechanizací
Napojení přítokového a odtokového potrubí (DN 110, 125, 150)
Před obetonováním zabezpečit vnitřní rozepření stěn i stropu nádrže proti tlaku
Při betonování stěn je nutné napouštět vodu do nádrže z důvodu vyrovnání vnitřních a venkovních tlaků na nádrž
Víko septiku, jímky, či nádrže může bude zakryto betonovými PZD. Další možností zakrytí víka výrobku je vybetonování monolitické betonové armované desky (sílu betonu a typ armatury určí projektant dle zatížení)
Po obetonování musí nádrž zůstat naplněná vodou nejméně 14 dní z důvodu zatvrdnutí betonu
Zasypání stropu nádrže zeminou a demontáž vnitřních výztuh nádrže se provede až po úplném zatvrdnutí betonu a to přibližně po 14 dnech >>>
Plastové poklopy na septiku, jímce nejsou pochůzné, proto doporučujeme zakrytí ocelovými, plastovými nebo betonovými zátěžovými poklopy dle třídy zatížení >>>
Zkouška vodotěsnosti po usazení dle ČSN 750905
Betonování ve ztížených podmínkách
Při nestandartních podmínkách např. výskytu povrchové nebo podzemní tlakové vody, v nesoudržné půdě, v písku, jílu, ve velké hloubce nebo při umístění nádrže v blízkosti komunikace, je nutná celková betonáž kvalitním betonem B20 a opatření septiku, jímky a filtru stabilizační výztuhou proti vztlaku >>>
Na co si dát pozor
Uzamknout plastový poklop vstupního komínku
Umístit septik nebo jímku minimálně 1m od budovy a minimálně 12m od domovní studny
Při vyčerpávání nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5m od hrany septiku / jímky
Odvětrání a odvod pachů se musí řešit v projektu vnitřní domovní kanalizace nebo samostatným odvětráním
Objednávka septiku a jímky
Při objednávce od nás obdržíte podrobnější stavebně – montážní pokyny, kde se popisuje postup osazení septiků, jímek a biofiltrů pro různé druhy základových podmínek. Stavební pokyny obsahují plánek a popis prací, které je nutné udělat před osazením septiku, jímky a zemního filtru >>>

Montáž septiky jímkyMontáž septiky jímkyMontáž septiky jímky

Na přání zákazníka
zajistíme dovoz a montáž upravíme septik >>> jímku >>> nádrž podle místních podmínek a požadavků změníme průměr a umístění nátokového a odtokového potrubí.
Záruka
Výrobce GOOL s.r.o poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

koukni

 Další řešení: pořiďte si čističku odpadních vod a vyřešte odpadní vody jednou provždy! >>>

Montáž septiky jímky

 

 

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz