Koupací jezírka

< Předchozí stránka

Koupací jezírka

V dnešní době jsou koupací jezírka moderní alternativou, jak si dopřát relaxaci, uvolnění a radost z koupání v klidu domova. Koupací jezírko je malá vodní plocha s částečným přírodním samočištěním, která se přibližuje přírodnímu vzhledu a přírodním podmínkám. Dobře založené zahradní koupací jezírko je schopno fungovat jako přírodní ekosystém s trvalou kvalitou vody vhodnou ke koupání >>> Koupací jezírka za rozumnou cenu 
Vyberte si velikost, tvar a hloubku koupacího jezírka, my doplníme filtrační technologii a vytvoříme spojení přírody, stylu a komfortu
v originální plastové koupací jezírko >>>

Jak koupací jezírko fungujeKoupací jezírko

Koupací jezírko je v principu plastové nebo foliové jezírko takových rozměrů, aby se v něm dalo pohodlně koupat i plavat. Funkčnost spočívá v rozdělení vodní plochy na dvě zóny. Je třeba podotknout, že k tomu, aby koupací jezírko fungovalo a plnilo obě funkce, musí mít plochu vodní hladiny minimálně 30 m2 vč. dobře fungující filtrační technologie >>> 
Koupací jezírko navenek působí jako okrasné zahradní jezírko s charakteristickými křivkami břehů, osázených vodními rostlinami. Pod hladinou je však ukrytý pravidelný tvar mnohem hlubší zóny, která je určená na koupání. Tady nejsou žádné rostliny a tato zóna je od pobřeží přísně oddělená. V pobřežní mělké zóně, která se nazývá také regenerační, jsou zasázeny rostliny. Koupací zahradní jezírko na rozdíl od okrasných, je vybaveno náročnější a kvalitnější filtrační technikou a materiály. Součástí je samozřejmě i bezpečný a pohodlný vstup do vody, plocha na opalování (molo) a podobně.

Základní části koupacího jezírka

První je tzv. koupací část, což je prostor s největší hloubkou a možností vstupu. Tato část koupacího jezírka je bez substrátu, kamínků a bez rostlin. Je zcela oddělena zdí z různých materiálu (kámen, betonové tvárnice, plast, dřevěné bariéry atd.) od rostlinné regenerační zóny koupacího jezírka a to přelivem 10-20 cm. >>>

Koupací jezírko - přechod

 Druhou částí koupacího jezírka je regenerační plocha s variabilní hloubkou od 10 do 50cm a pozvolnými >>> přechody mezi jednotlivými "lavicemi nebo kapsami" pro vodní rostliny, která je vyplněna substrátem a osázená vhodnými vodními rostlinami. Jejich úkolem je působit opticky příjemně a zajímavě, zejména v období kvetení. Dále pak spotřebovávají různé minerály a živiny z vody, čímž konkurují v potravě řasám a napomáhají k potlačení jejich růstu a množení. S pomocí mikroorganizmů jsou hlavními udržovateli biologické rovnováhy v koupacím jezírku. Obvykle pak nejsou potřeba žádné chemikálie nebo přípravky a pokud, tak v omezené míře. Kvalitu vody je třeba
v koupacím jezírku preventivně a pravidelně kontrolovat a případné odchylky od optimálních hodnot bezodkladně prostředky na úpravu vody odstranit. Dělící stěny mezi těmito zónami umožňují, aby spolu sousedila místa s různými hloubkami a s různým pohybem a prouděním vody. Mimo toho dělící stěna zabraňuje, aby se substrát nebo jiné nečistoty nedostaly do koupací části koupacího jezírka >>>

Koupací jezírka

Pro čistotu vody v koupacím jezírku je velmi důležitá cirkulace vody a vysoký obsah kyslíku, ten ke svému životu potřebují užitečné mikroorganismy >>> Jakmile se voda začne oteplovat, úměrně tomu se v ní množství kyslíku snižuje! Nejkritičtější to tedy bude v období letních veder. Kyslík se musí do vody přidávat formou provzdušňování. K tomu se nejlépe hodí dmychadlo / kompresor >>>, potok s kaskádou, vodotrysk, chrlič a podobně. Doporučené množství vzduchu je 20 - 40 l / min. na 10 m3 vody v koupacím jezírku.

Biologie jezírka

Provoz a správné čištění vody v koupacím jezírku můžeme zajistit několika způsoby. Zkráceně je možné říci, že používáme a vzájemně kombinujeme biologické a fyzikálně chemické čištění >>>
Biologické metody jsou založené na čištění vody živými organismy - buď vhodnými bahenními a vodními rostlinami, nebo substráty (nejčastěji kameny a písek s různou velikostí), v nichž žijí "čistící" mikroorganismy.
Fyzikálně chemické metody využívají různé umělé filtry, UV lampy a vzduchování. Fyzikální a chemické filtry, pokud jsou využity, však tvoří pouze doplňkové čištění, hlavní funkci má vždy biologické čištění. Osvědčená je filtrace v kombinaci se skimerem. Ten čistí povrchovou vodu z jezírka a odvádí ji do čistící jednotky se speciální náplní. Filtr zachytí organické nečistoty a spolu s mikroorganismy ve filtrační jednotce je přemění v anorganické, které poslouží jako výživa pro rostliny v mělké části biotopu. Uměle vytvořený koloběh tak odpovídá přírodnímu.

Voda pro jezírko

Důležitou, i když jak se ukazuje, ne zásadní otázkou je i použitá voda. Při napouštění koupacího jezírka máme tři možnosti, vodu z vodovodu, studny nebo dešťovou ze střechy. Nejméně rozpuštěných látek bývá zpravidla ve vodě dešťové, pokud jsme ovšem nejprve nechali střechu asi hodinu omývat. Především by použitá voda neměla být příliš tvrdá, tj. s vysokým obsahem vápníku. Avšak i méně vhodná voda z vodovodu se po delší době v jezírku upraví. Platí důležitá zásada: co nejméně vody z jezírka odebírat a jinou přidávat. Biologická rovnováha jezírka se tvoří často velmi dlouho a přimíšením nových látek se celý proces naruší a zpomalí.

 Příslušenství pro zahradní koupací jezírka naleznete na: eshop-jezirka. Eshop jezírka

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz