Jímky

< Předchozí stránka

Jímky, nádrže

Plastové jímky PP - samonosné nádrže PE

Se nejčastěji využívají k akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady nebo k akumulaci odpadních vod
z rodinných domů a rekreačních objektů, v lokalitách, kde není možné se připojit na kanalizaci nebo kdy odpad nemůže být sveden ani do čistírny odpadních vod. Velikost jímky a použití jímky je závislé na množství přiváděné srážkové, odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení jímky.

Samonosné nádrže a sestavy "Dešťovka"Samonosné jímky a sestavy

► Nádrže jsou samonosné a při usazení není nutná betonáž
► Sestavy jsou vhodné k zachytávání dešťové vody ze střech rodinných domů a pro plné využití dešťové vody
► Systém umožňuje využít 100% potenciálu zachycené vody
a velkou finanční úsporu
► Možnost napojení na domácnost
► Nejprodávanější nádrže na dešťovou vodu
► Nízká hmotnost, výborný poměr cena / objem

Sestavy "Dešťovka pro dům"
► Sestavy jsou vhodné k zachytávání dešťové vody ze střech rodinných domů a opětovnému využití v domě na splachování WC a praní
► Sestava obsahuje veškeré potřebné příslušenství a je navržena tak, aby zákazník jen smontoval a používal, tedy nemusíte nic dokupovat
Sestavy "Dešťovka pro zahradu"
► Sestavy jsou vhodné k zachytávání dešťové vody ze střech rodinných domů a pro plné využití dešťové vody na zahradě pro zálivku zahrady a na různé systémy zavlažování 
► Systém umožňuje využít 100% potenciálu zachycené vody a velkou finanční úsporu
► Možnost napojení na domácnost....

Nádrže na dešťovou vodu se vyrábějí v několika variantách
► Nádrž na vodu CLEARO 1000, 1500, 2000 litrů
► Nádrž na vodu ATLANTA 2200, 4000, 5300, 7000 litrů
► Nádrž na vodu OZEANIS 3300, 4000, 6000 litrů
► Nádrž na vodu ECO 3300, 5000 litrů
Kontaktujte nás na ceny, velikosti nádrží a možností získání dotace na tel.: 736 735 141

Umístění plastových jímek v souladu se zákonem

► Stavbu  jímky je potřeba ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu
► Plastová jímka musí být umístěny minimálně 1,5m od budovy a nejméně 5m od domovních studní pro zásobování vodou. Tato vzdálenost platí v případě, že je jímka umístěna v málo propustném prostředí. V případě propustného prostředí (např. štěrky, písky, silně písčité hlíny), musí tato vzdálenost činit 12m.
► Okolo jímky by měl být prostor pro přístup fekálního vozu.

Konstrukční uspořádání jímky PP

Jímky jsou uzavřené vodotěsné plastové nádrže, svařené z polypropylenových desek o síle 5 až 15mm, které nemají odtok nebo přeliv. Přístup do jímky umožňuje komínek s plastovým poklopem. Jímky jsou standartně opatřené víkem, nátok je proveden dle požadavku na potrubí DN 100 ÷ 150. Technické provedení jímky může být upraveno pro konkrétní podmínky (směrové umístění nátokového potrubí, úprava výšky vstupního komínku nebo rozměr jímky).
Při výskytu povrchové, podzemní tlakové vody nebo sesuvu půdy, při uložení jímky do velké hloubky nebo u cesty je nutné, aby se jímky opatřily výztuhou proti vztlaku a žebrováním >>>
Plastové jímky se vyrábějí v několika variantách:
► jímky hranaté
jímky válcové
► jímky přečerpávací vč. čerpadla
► jímky atypické
Plastové jímky jsou po výrobě zkoušeny na vodotěsnost dle ČSN 750905 a je na ně vydáno osvědčení o těsnosti a nepropustnosti.  Plastová jímky musí být odvětrány na přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím >>>

Jak vypočítám potřebný objem jímky?Jímky

Vypočet jímky podle norem (čl. 5.1. ČSN 756081)
V = N x Q x T
V = potřebný akumulační prostor jímky
N = počet napojených obyvatel na jímku 
Q = specifická průměrná denní spotřeba vody
(m3/osoba/den) – uvažovaná hodnota je 100 l/osoba/den
T = interval vyprazdňování jímky (udává se ve dnech)

Údržba a provoz jímky

Obsluha plastové jímky spočívá v pravidelné kontrole výšky
hladiny kalů a ve vyvážení naplněné jímky. Veškerá manipulace a zneškodňování kalu dle ČSN 75 6081 musí být provedena se zvýšenými požadavky na bezpečnost a hygienu.

Plastové nádrže

Plastové nádrže jsou uzavřené vodotěsné nádoby, svařené z polypropylenových desek o síle 5 až 15mm. Plastové nádrže je možné použít pro různé účely dle typu určení. Na přání zákazníka mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory event. nátrubky pro napojení potrubí.

Jaké jsou možnosti použití jímky a nádrže?

♦ jako vyvážecí jímky (žumpy)Jímky - tradice
♦ retenční nádrže
♦ požární nádrže
♦ kalové jímky
♦ dešťové zdrže
♦ čerpací jímky
Jímky – žumpy se využívají k akumulaci odpadních splaškových vod.
Retenční nádrže slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace.
Požární nádrže slouží ke kumulaci vody.
Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazování sedimentujících látek.
Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky...), kropení a zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.
Čerpací jímky pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody.

Výhody jímek a nádrží

♦ snadná manipulace pro svoji nízkou hmotnost
♦ víko je zavařeno ke skeletu, čímž je zajištěna těsnost proti vtoku povrchové vody
♦ individuálně lze rozměry a tvary přizpůsobit přání zákazníka
♦ jednoduchá instalace a osazeníJímky za rozumnou cenu
♦ zaručená vodotěsnost
♦ vysoká životnost a chemická odolnost
jímky jsou vyztuženy žebrováním

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz