Jímky

< Předchozí stránka

Jímky, nádrže

Plastové jímky - žumpy

Plastové jímky / jímka / žumpa se nejčastěji využívají k akumulaci odpadních splaškových vod z rodinných domů a rekreačních objektů, v lokalitách, kde není možné se připojit na kanalizaci nebo kdy odpad nemůže být sveden ani do čistírny odpadních vod. Velikost jímky a použití jímky je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení jímky >>>
Všechny naše plastové jímky splňují NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

Umístění plastových jímek v souladu se zákonem

Stavbu jímky je potřeba ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Plastová jímka / jímky musí být umístěny minimálně 1m od budovy a nejméně 5m od domovních studní pro zásobování vodou. Tato vzdálenost platí v případě, že je jímka umístěna v málo propustném prostředí. V případě propustného prostředí (např. štěrky, písky, silně písčité hlíny), musí tato vzdálenost činit 12m. Okolo jímky by měl být prostor pro přístup fekálního vozu.

Konstrukční uspořádání jímky

Jímky jsou uzavřené vodotěsné plastové nádrže, svařené z polypropylenových desek o síle 5 až 15mm, které nemají odtok nebo přeliv. Přístup do jímky umožňuje komínek s plastovým poklopem. Jímky jsou standartně opatřené víkem, nátok je proveden dle požadavku na potrubí DN 100 ÷ 150. Technické provedení jímky může být upraveno pro konkrétní podmínky (směrové umístění nátokového potrubí, úprava výšky vstupního komínku nebo rozměr jímky).
Při výskytu povrchové, podzemní tlakové vody nebo sesuvu půdy, při uložení jímky do velké hloubky nebo u cesty je nutné, aby se jímky opatřily výztuhou proti vztlaku a žebrováním >>>
Plastové jímky se vyrábějí v několika variantách:
jímky hranaté
jímky válcové
jímky přečerpávací vč. čerpadla
jímky atypické
Plastové jímky jsou po výrobě zkoušeny na vodotěsnost dle ČSN 750905 a je na ně vydáno osvědčení o těsnosti a nepropustnosti. Plastová jímka / jímky musí být odvětrány na přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím >>>

Jak vypočítám potřebný objem jímky?Jímky

Vypočet jímky podle norem (čl. 5.1. ČSN 756081)
V = N x Q x T
V = potřebný akumulační prostor jímky
N = počet napojených obyvatel na jímku 
Q = specifická průměrná denní spotřeba vody
(m3/osoba/den) – uvažovaná hodnota je 100 l/osoba/den
T = interval vyprazdňování jímky (udává se ve dnech)

Údržba a provoz jímky

Obsluha plastové jímky spočívá v pravidelné kontrole výšky
hladiny kalů a ve vyvážení naplněné jímky. Veškerá manipulace a zneškodňování kalu dle ČSN 75 6081 musí být provedena se zvýšenými požadavky na bezpečnost a hygienu.

Plastové nádrže

Plastové nádrže jsou uzavřené vodotěsné nádoby, svařené z polypropylenových desek o síle 5 až 15mm. Plastové nádrže je možné použít pro různé účely dle typu určení. Na přání zákazníka mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory event. nátrubky pro napojení potrubí.

Jaké jsou možnosti použití jímky a nádrže?

jako vyvážecí jímky (žumpy)Jímky - tradice
retenční nádrže
požární nádrže
kalové jímky
dešťové zdrže
čerpací jímky
Jímky – žumpy se využívají k akumulaci odpadních splaškových vod.
Retenční nádrže slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace.
Požární nádrže slouží ke kumulaci vody.
Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazování sedimentujících látek.
Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky...), kropení a zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.
Čerpací jímky pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody.

Výhody jímek a nádrží

snadná manipulace pro svoji nízkou hmotnost
víko je zavařeno ke skeletu, čímž je zajištěna těsnost proti vtoku povrchové vody
individuálně lze rozměry a tvary přizpůsobit přání zákazníka
jednoduchá instalace a osazeníJímky za rozumnou cenu
zaručená vodotěsnost
vysoká životnost a chemická odolnost
jímky jsou vyztuženy žebrováním

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz