Instalace bazénu

< Předchozí stránka

Instalace a montáž bazénu

Při plánování bazénu vybírejte nezastíněný pozemek orientovaný na jih nebo jihozápad, který bude chráněn před větrem a padajícím listím ze stromů. Při volbě velikosti a tvaru bazénu uvažujte také o možném budoucím zastřešení a volbě místa pro technologii bazénu.
Zajistíme Vám kompletní stavbu a odbornou montáž a instalaci bazénu.

Jak postupovat při výstavbě bazénu

Postup výstavby / montáž bazénu je seřazen do několika bodů, vč.provedení všech přípravných fází při budování nového bazénu až k vlastní stavební realizaci.
- Zaměření a vytyčení bazénuInstalace bazénu
- Přípravné zemní práce
- Výkopové práce pro bazén a filtraci
- Odvodnění bazénu proti podzemní vodě
- Úprava dna bazénového výkopu
- Vybetonování základové armované desky
- Uložení bazénu do stavební jámy
- Montáž / instalace technologie bazénu
- Kontrolní spuštění bazénu před zabudováním
- Zabudování skeletu bazénu
- Konečná úprava okolí bazénu
- Spuštění bazénu do provozu a jeho provoz

Stavební dokumentace k bazénu

Jelikož je každý bazén jiný, níže uvedené rady jsou spíše informativní. Nebudeme Vás zatěžovat univerzálními radami a výkresy. K bazénu od nás dostanete zdarma výkresovou a stavební dokumentaci, zpracovanou přímo pro konkrétní bazén a bazénovou technologii. Výkop pro bazén nedoporučujeme provádět před konzultací s námi.

Stavební jáma bazén Bazén doprava Bazén doprava Bazén manipulace Bazén manipulace jeřábem Usazení bazénu Instalace technologie bazénu Betonování bazénu

Stavební jáma pro bazén

Častým problémem při výstavbě bazénu bývá trvalá spodní voda nebo vysoká povrchová voda, která se objevuje zejména po trvalých deštích a při tání sněhu. V těchto případech doporučujeme vybudování přečerpávací šachty, do které budou svedeny drenážní hadice natažené na dně výkopu pro bazén, a po celém obvodu bazénu.
- Rozměr stavební jámy: o 600mm širší a delší, než je rozměr bazénu
- Bude-li bazén svařován v jámě: o 1200mm širší a delší, než je bazénInstalace bazénu - jáma
- Hloubka jámy: součet výšky bazénu a tloušťky betonové desky
- Tloušťka podsypu pod betonovou desku: 50-80mm podsyp pískem
- Tloušťka betonové desky: 150-250mm armovaná KARI sítí 6/100mm
- Rovinnost betonové desky: uhlazená a výšková tolerance je +/- 3mm
- Plastové schodiště: je nutno vybetonovat celou plochu pod schody

Usazení bazénu do stavební jámy

- Plastový bazén se přenáší do stavební jámy naplocho tak, aby nedošlo k jakémukoliv překroucení či prohnutí
- Pokud není možné bazén přenášet naplocho z důvodu nedostatečného prostoru, lze bazén přenést na výšku
...(V tomto případě je nutné bazén na několika místech zevnitř rozpažit)
- Na čistou armovanou betonovou desku se položí geotextilie a usadí se skelet bazénu
- Na boky bazénu se mezi plastové výztuže vkládá tepelná izolace a to extrudovaný polystyren síla 3mm
...(Skelet je po celém obvodu vyztužen výztuhami, do svislé výztuže se vkládá ocelový drát 8mm ve třech řadách)
- Při manipulaci s bazénem je nutné dbát na pečlivost, aby nedošlo k poškození povrchu bazénu a příslušenství!
- Na usazeném bazénu v jámě nainstaluje naše firma tu část technologie a příslušenství, kterou je nutné osadit ...před obetonováním skeletu (skimmer, trysky, světla, protiproud, hadicové rozvody ...)

Obetonování skeletu bazénu

- Před začátkem betonáže zapažíme rovné stěny bazénu, přičemž dbáme na zachování stejné šíře u dna i límce
- Při realizaci zásypu je třeba dbát na to, aby se nepoškodil cirkulační rozvod.
...V případě, že v bazénu je namontováno světlo, je třeba výstupní kabel s krabicí na kabeláž zabezpečit tak, aby ...nedošlo k jejich zasypání (kabel protáhnout chráničkou)
- Stěny bazénu betonujeme zavlhčeným betonem B20 o tloušťce 250 - 300mm
- Napustíme do bazénu 200mm vody a dosypeme betonovou směsí max. do stejné výšky
...(Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny)
- Dále zvýšíme hladinu o dalších 250mm a opět dosypeme betonem
...(Tímto způsobem pokračujeme na etapy až k úplnému obetonování - v jednom dni max. 35 - 40cm)
- Plastové vstupní schody, musí být podepřeny, vyrovnány a před zahájením obetonování podezděny
- V případě, že chceme plastový bazén vysadit nad terén, nebo je bazén budován na nestabilním pozemku, určí
...šířku a způsob budování opěrných konstrukcí a odvodnění stavební odborník

Bazén a šachta na protiproud - filtraci Atypický bazén Dětské brouzdaliště Chlumec n/C Dětské brouzdaliště Chlumec n/C - box Bazénová filtrace v domečku Šachta na bazénovou filtraci a tepelné čerpadlo Filtace a ohřev bazénu Instalace technologie bazénu

Umístění bazénové filtrace

Filtrační zařízení je možné umístit do sklepa, technické místnosti, garáže, plastového nebo zděného boxu a nebo do šachty. Vzdálenost mezi bazénem a filtračním zařízením by neměla přesahovat 5m. Velikost šachty a prostor pro technologii bazénu se odvíjí od množství komponentů, které by měli být pro bazén nainstalovány.

Elektroinstalace bazénu

Pro napojení elektrických zařízení je potřeba dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče s vybavovacím proudem do 0,03 A v rozvodném zařízení, ze kterého je napojeno základní, přenosné či doplňkové elektrické vybavení bazénu. Toto je nutné zajistit včetně závěrečné elektrorevize přes odbornou firmu, oprávněnou k provádění těchto činností.
Bazény GOOL

Přezimování bazénu

Bazén se nechává zásadně přes zimu naplněný vodou. Vodu v bazénu necháme klesnout 10 cm pod vtokové trysky a skimmer, v bazénu s protiproudem 5 cm pod jeho masku. Demontujeme a uklidíme čerpadlo filtrace, protiproud a manometr. Otevřeme ventily na potrubích
a povolíme šroubení, otevřeme také všechny vypouštěcí ventily na čerpadle, filtru, chlorátoru, solničce, topném tělese, tepelném čerpadle atd. Odděláme žebřík, vodu ošetříme přezimovací chemikálií a bazén zakryjeme zimní plachtou. Pro přezimování skeletu bazénu použijeme dilatační plováky, umístěné na podélné ose skeletu bazénu.
Plováky lze nahradit např. prázdnými plastovými lahvemi s vhodným závažím.Bazény

Legislativa bazénu

Současná úprava stavebního zákona (zákon č. 350/2012Sb.) je ke stavebníkům poměrně vstřícná. Dle § 79 odst. 2 písm. p) nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas bazény do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. Zároveň dle § 103 odst. 1 písm. a) takový bazén nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud splníte výše uvedené podmínky, můžete bazén postavit bez jakýchkoliv povolení (výjimkou by byl případ, že se jedná o stavbu v památkové zóně, což ale nepředpokládám). Pozor ale na splnění všech podmínek najednou. Pokud chcete bazén stavět na jiném pozemku, než je uveden (například na zahradě), budete potřebovat územní souhlas a ohlášení stavby. Obecně platí odstup od hranice pozemku 2m.Vstupte do e-shopu bazény

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz