Čistička odpadních vod

< Předchozí stránka

Čističky odpadních vod - čistírny odpadních vod

Domovní čističky odpadních vod / čistírny odpadních vod

Pokud právě plánujete, předěláváte nebo stavíte rodinný dům, budete jistě řešit i otázku, jakou čistírnu / čističku odpadních vod zvolit. Účinné a prověřené čističky odpadních vod - ČOV řady GL vlastní konstrukce vyrábíme ve třech typových řadách: čistička / čistírna odpadních vod / ČOV GL-5, ČOV GL-8 nebo ČOV GL-12 >>>

Každá naše čistírna / čistička odpadních vod - ČOV GL splňuje EN 12566-3+A1: 2009 a NV č. 190/2002 Sb.

Biologické čistírny odpadních vod jsou ideálním řešením čistička odpadních vodpro všechny domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Čistička odpadních vod - ČOV typová řada GL si efektivně
a ekologicky poradí s odpadní vodou z nejmenších individuálních zdrojů znečištění jako jsou rodinné domy, penziony, provozovny, chalupy a další. Účinně vyčistí odpadní vody ze sociálních zařízení, myček nádobí a automatických praček.
Plastové domovní čističky odpadních vod jsou dodávány jako jeden kompletní výrobek včetně víka a dmychadla. Provozní náklady čističky odpadních vod na vyčištění odpadních vod jsou velice nízké. Čistírny odpadních vod GL jsou vyráběny na základě certifikace dle EN 12566-3+A1:2009 a splňují NV č.416/2010 Sb., a NV č.23/2011Sb >>>

U čističky odpadních vod - ČOV GL platí: "vysoká kvalita a účinnost čištění za rozumnou cenu"

Číslo u velikosti čistírny / čističky odpadních vod udává počet ekvivalentních obyvatel (EO), pro který je daná velikost ČOV konstruována. V současnosti 1EO odpovídá spotřebě 150l vody za jeden den.

Účinnost - kvalita vody na odtoku z čističky odpadních vod GL

MĚŘENÉ HODNOTY JEDNOTKA GL- 5 GL- 8 GL-12
BSK5 % 97 97 97
CHSK % 92,2 92,2 92,2
NL % 99,8 99,8 99,8
NH4-N % 98,6 98,6 98,6
♦ Pcelk. % 90,5 90,5 90,5

Hodnota Pcelk. byla měřena při používání bezfosfátových čistících a pracích prostředků v domácnosti
Účinnost čištění ČOV - GL při zkouškou zjištěném organickém denním zatížení BSK5 = 0,3 - 0,72 kg/den.
Vyčištěnou odpadní vodu z čističky / čistírny odpadních vod GL lze vypouštět do povrchových vod nebo nechat vsakovat do podzemních vod, používat ji na zavlažování nebo pro nejrůznější technické účely.

Čističky odpadních vod řady GL – výhody a technické řešení

dlouhá životnost
vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku
snadná instalace a minimální zastavěná plochaKvalitní čističky odpadních vod
nízké investiční a provozní náklady
minimální poruchovost a nárok na údržbu
tichý provoz a nekorodující provedení
za čov není potřeba osazovat šachtu na odběr vzorků (odběr je v dosazovací části čističky)
nátok i odtok z čističky je v rozdílu výšky 10 cm (při výpadku elektriky se čistička a potrubí neucpe)
kontrolka signalizace poruchy dmychadla
čov / čistička odpadních vod je bez pohyblivých dílů podléhajících opotřebení
technické provedení čov / čističky odpadních vod může být upraveno pro konkrétní podmínky

Jak postupovat při výběru a povolování ČOV pro rodinné domy...více
Instalace a uvedení čističky odpadních vod do provozu...více

Čistička / čistírna odpadních vod GL-5
Čistička / čistírna odpadních vod GL-8
Certifikovaná čistička odpadních vod
Čistička / čistírna odpadních vod GL-12
Záchytné jímky za ČOV a náhradní díly ...

Pořiďte si vlastní čistírnu / čističku odpadních vod a vyřešte otázku odpadní vody jednou provždy!

Reference čistírna odpadních vod / čistička odpadních vod

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz