Čistička odpadních vod

< Předchozí stránka

Čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod AS-VARIOcomp 5 - 20K patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie. Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť
k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.
Certifikace čističky odpadních vod AS-VARIOcomp je na normu EN 12566-3+A2:2013

Výhody domovních čistíren AS-VARIOcomp K

Výhody základního typu nejsou pouze na straně samotného zařízení, mnoho výhod souvisí se službami, které jsou s čističkami odpadních vod a jejich instalací, spojené.
- nízké provozní náklady, spolehlivý provozAS-VARIOcomp 5 - 20K
- samonosné provedení
- nízká cena
- odběr vzorků přímo v ČOV
- jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
- pochůzný poklop
- jednoduchá přestavba čistírny odpadních vod na typ ULTRA
- úprava ULTRA umožňuje využívat předčištěnou vodu jako užitkovou-
- k čistírně přikládáme osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
- dodávka je kompletní (vše v ceně včetně vstupního komínku a poklopu) - poskytujeme zákaznickou podporu a servis po celé ČR

Kritéria pro výběr čističky odpadních vod

Počet napojených osob (EO)
Způsob vypouštění vyčištěných vod
Způsob úředního schválení

Výběr typu čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5
Čističky odpadních vodČistička odpadních vod AS-VARIOcomp 8
Čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 15-20

V základní ceně čističky odpadních vod

Je zahrnuto:
♦ Plastová čistička vč. technologie
♦ Černé víko
♦ Dmychadlo - zdroj vzduchu
♦ Rozvaděč vzduchu
♦ Vzduchovací válce
♦ Vzduchové pumpy a mamutky
♦ Předávací protokoly a provozní řád

Není zahrnuto:
♦ Aktivace čističky biologickým kalemČističky odpadních vod
♦ Montáž a kanalizační potrubí přítoku a odtoku
♦ Potrubí vzduchu od čističky k dmychadlu
♦ Přívod elektrického proudu k dmychadlu
♦ Stavební, zemní a výkopové práce
♦ Zprovoznění a oživení
♦ Doprava na místo instalace

Nadstandartní vybavení
♦ Plastový box pro dmychadlo
♦ Elektrický rozvaděč
♦ Výztuhy proti spodní vodě
♦ Zařízení na eliminaci vysokého množství fosforu
♦ Záchytné - přečerpávací jímky
♦ Nástavec při uložení čističky do větší hloubky ...

Dvouplášťové domovní čističky odpadních vod

ČOV AS-VARIOcomp 5 - 20K / PB je určená do pojezdu
ČOV AS-VARIOcomp 5 - 20K / PB / SV je určená pro osazení pod hladinu spodní vody

domovní čističky odpadních vod Jak zjistíte potřebnou výšku nástavce při uložení čističky odpadních vod do větší hloubky?

Čističky odpadních vod – výhody a technické řešení

♦ Dlouhá životnost
♦ Vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku
♦ Snadná instalace a minimální zastavěná plocha
♦ Nízké investiční a provozní náklady
♦ Minimální poruchovost a nárok na údržbu
♦ Tichý provoz a nekorodující provedení
♦ Za čov není potřeba osazovat šachtu na odběr vzorků (odběr je v dosazovací části čističky)
♦ Nátok i odtok z čističky je v rozdílu výšky 10 cm (při výpadku elektriky se čistička a potrubí neucpe)
♦ Kontrolka signalizace poruchy dmychadla
♦ Čov / čistička odpadních vod je bez pohyblivých dílů podléhajících opotřebení

Doba dodání čističky odpadních vod

Čističky - čistírny odpadních vod / ČOV se standartně dodávají jako hotové kompletní výrobky s dobou dodání v závislosti na objemu výroby, zpravidla v rozmezí 3–5 týdnů. Domovní čističky odpadních vod se dodávají technologicky propojené, odzkoušené na funkčnost, vodotěsnost a jsou opatřeny víkem.

Čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5

Materiály ke stažení na čistírny VARIOcomp K

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby AS VARIOcomp 5K
Certifikát - Protokol o posouzení vlastnosti AS VARIOcomp do 50 EO
Prohlášení o vlastnostech
Štítek CE
Plánek AS VARIOcomp 5K
Technická specifikace produktu AS VARIOcomp K
Stručný návod AS VARIOcomp K
Garance odtokových parametrů
Návod k použití AS VARIO 5-20K
Provozní řád AS VARIOcomp 5-20K
Provozní deník AS VARIOcomp 5-20K
Rozhodovácí tabulky
....

Realizace čističek odpadních vod do konce roku 2015 (typ/ks/místo instalace)

Naše domovní čističky odpadních vod jsou vhodné pro odtok vyčištěné vody do povrchových vod - kanalizace (potok, rybník apod.) nebo pro zasakování do podzemních vod.

Podle vodního zákona se dá domovní čistička odpadních vod schválit buď přes ohlášení stavby, nebo ve správním řízení

Čistička odpadních vod je určena pro 2 - 6 osob v domácnosti (EO)

Čistička odpadních vod je určena pro 7 - 9 osob v domácnosti (EO)

Čistička odpadních vod je určena pro 10 - 15 (16 - 20) osob v domácnosti (EO)

Nejdůležitějším kritériem je počet osob (EO) trvale napojených na domácí biologickou čističku odpadních vod.
Návštěvy a podobné události do celkového počtu osob nezahrnujeme! Čističky krátkodobě zvládnou i stoprocentní přetížení, takže občasné návštěvy pro ně nejsou problém. Číslo u čističky odpadních vod udává počet ekvivalentních obyvatel (EO), pro který je daná ČOV konstruována.

Přivedete odpadní potrubí do místa, kde bude čistírna odpadních vod umístěna a změříte vzdálenost od středu potrubí na nátoku do čistírny odpadních vod po terén. Pokud je 650 mm, tak nástavec nepotřebujete.
Vše nad naměřenou hodnotu 650 mm je nástavec, který je potřeba přiobjednat.

Čističky odpadních vod

Přihlášení projektanta
Chci zdarma e-book "Rady při pořizování bazénu, ČOV a jezírka"

Opište kód do políčka: →  

+420 736 735 141, +420 495 496 147

info@gool.cz